Co słychać w radzie miasta (8.11.2023)

Rada Miasta
08.11.2023

Środową decyzją radnych, która będzie miała znaczenie dla wszystkich mieszkańców, była podwyżka podatku od nieruchomości od stycznia 2024 roku. Podstawowe stawki wzrosną o około 17-18%. Przeciw podwyżce zagłosowało 14 radnych, w tym cały klub Kraków dla Mieszkańców. Wiele emocji wzbudził temat nowej placówki kulturalnej, która ma się pojawić na mapie Krakowa – czyli Centrum Literatury i Języka Planeta Lem. Decyzja o tym, że jego siedzibą będzie Skład Solny w Podgórzu, sprowokowała duże protesty środowiska artystycznego, które od wielu już lat prężnie działa w tym miejscu. Również protesty mieszkańców, tym razem przeciw budowie kładki Kazimierz – Ludwinów, stały się przyczyną wniesienia obywatelskiego projekt uchwały w tej sprawie. I on wzbudził w środę duże emocje.

Uchwała, nad którą dyskutowali radni i mieszkańcy, dotyczyła wydzielenia z Krakowskiego Biura Festiwalowego osobnej, nowej jednostki, która ma zająć się tworzeniem Planety Lem. Sama idea stworzenia takiej instytucji kultury nie budzi większych kontrowersji – w przeciwieństwie do jej przyszłej siedziby. Dawny Skład Solny przy ul. na Zjeździe, tuż przy moście Powstańców Śląskich, jest od 25 lat miejscem ludzi sztuki. Ich przedstawiciele na sesji rady opowiadali, że swoje pracownie ma tam 11 artystek i 15 artystów z różnych dziedzin – sztuk wizualnych, malarzy, rzeźbiarzy, scenografów, fotografów. Swoje siedziby ma tam także 5 organizacji pozarządowych i 3 kolektywy społeczne. To w Składzie Solnym powstała scenografia do filmu Jerzego Skolimowskiego IO, który był polskim kandydatem do Oskara. Tam również nagrana została płyta artysty Igo, która uzyskała status złotej. Obecni lokatorzy Składu Solnego podkreślali, że mają umowy najmu z miastem i regularnie płacą czynsze. Władze miasta zaproponowały im przeprowadzkę na Wesołą – ale nie przedstawiły żadnej konkretnej oferty. Było to pierwsze czytanie projektu uchwały, a więc temat wróci na kolejnej sesji. 

Kolejnym gorącym tematem okazał się obywatelski projekt uchwały w sprawie kładki, łączącej Kazimierz z Ludwinowem. Jej inicjatorzy domagają się rezygnacji z budowy tej pieszo-rowerowej przeprawy przez Wisłę, a protestują przeciw niej od 2018 roku. Argumentują, że projekt kładki, który ma już 17 lat, jest przestarzały. Kładka tylko w części ma być dostępna dla osób z niepełnosprawnościami – co obecnie wydaje się nie do pomyślenia. Inicjatorzy uchwały podkreślali również, że masywna i wysoka konstrukcja będzie zbyt dużą ingerencją w panoramę miasta, przesłaniając widok na Wawel i Skałkę, a tony betonu zostaną wylane kosztem zieleni na Bulwarach. Niestety jednak te argumenty nie przekonały większości radnych – za projektem złożonym przez mieszkańców zagłosowało zaledwie siedmiu, w tym cały klub KdM. 

Ważnym punktem środowej sesji miało być zaopiniowanie projektu Audytu krajobrazowego Województwa Małopolskiego. To bardzo obszerny dokument, który zawiera wskazania dla władz Krakowa w zakresie planowania przestrzennego. Radni uznali, że otrzymali za mało czasu na dokładne zapoznanie się z projektem Audytu, dlatego podjęto decyzję o przerwaniu sesji i jej kontynuacji w kolejną środę, 15 listopada

AKTUALIZACJA: Podczas II części sesji w dniu 15 listopada Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę zawierającą uwagi i wnioski do projektu Audytu krajobrazowego Województwa Małopolskiego.