Co słychać w radzie miasta (26.10.2022)

Rada Miasta
24.10.2022

Gorącą dyskusję na ostatniej sesji wywołał m.in. temat powołania komisji w radzie miasta, która skontroluje wydatki miejskiej spółki Kraków5020. Spółka ta od marca br. prowadzi drugą miejską telewizję internetową – Play Kraków News, której koszty, liczone już w dziesiątkach milionów złotych, budzą liczne kontrowersje. Projekt uchwały powołującej komisję, autorstwa m.in. radnych Krakowa dla Mieszkańców, uzyskał większość w głosowaniu. Także z inicjatywy klubu KdM podjęta została uchwała zobowiązująca Jacka Majchrowskiego do przedstawienia dodatkowego wariantu tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej – takiego, który ochroni przed zniszczeniem las łęgowy w Przegorzałach. Niestety, mimo sprzeciwu m.in. radnych KdM, uchwalone zostały podwyżki stawek podatku od nieruchomości.

Spółka Kraków5020 została powołana przez radę miasta niemal dokładnie rok temu – w listopadzie 2021 roku. Część radnych, m.in. Łukasz Gibała, sprzeciwiało się tworzeniu kolejnej miejskiej spółki – a dziś takich głosów jest już więcej. Nowa miejska spółka miała przede wszystkim przejąć zarządzanie Centrum Kongresowym ICE. W marcu, po wybuchu wojny w Ukrainie, Kraków5020 uruchomił niespodziewanie drugą miejską telewizję Play Kraków News. Oficjalnie miała ona informować o pomocy dla Ukrainy, jednak szybko stała się telewizją „urzędową”, służącą do promocji władz miasta. Według ustaleń dziennikarzy działalność stacji już pochłonęła lub w najbliższym czasie może pochłonąć nawet 24,5 mln zł – jednocześnie jeden odcinek programu informacyjnego ogląda średnio 40 osób. Dlatego też radni postanowili przyjrzeć się dokładnie wydatkom spółki. W skład utworzonej na środowej sesji komisji weszli przedstawiciele wszystkich klubów w radzie miasta – za wyjątkiem klubu prezydenckiego. Niezależnie od tego stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców uruchomiło internetową petycję w sprawie zamkniecia Play Kraków News [podpisz petycję].

Od początku tej kadencji rady miasta na każdej sesji pojawiały się prezydenckie projekty uchwał, dotyczące sprzedaży należących do miasta mieszkań i działek. Klub Kraków dla Mieszkańców zawsze konsekwentnie głosował przeciw, stojąc na stanowisku, że nie należy się pozbywać lokali, które mogą służyć najbardziej potrzebującym. Na środowej sesji nie udało się niestety przeforsować uchwały blokującej wyprzedaż gminnych nieruchomości. Pod jej projektem, przygotowanym wspólnie przez stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców i Partię Razem, podpisało się ponad 500 mieszkańców Krakowa, co sprawiło, że musiał trafić pod obrady rady miasta. Uchwała nie została przyjęta, jednak dzięki niej radni zaczęli dyskutować o tym, czy sprzedawanie gminnych działek i mieszkań jest zasadne. Temat stał się na tyle istotny, że planowane są nowe regulacje, ograniczające ten proceder. 

Przyjęta została natomiast inna uchwała autorstwa klubu Kraków dla Mieszkańców, dotycząca stworzenia dodatkowego wariantu przebiegu tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej. Te, które zostały niedawno zaprezentowane przez urzędników, wszystkie bez wyjątku oznaczają zniszczenie lasu łęgowego w Przegorzałach i terenów nad Wisłą. Mimo obietnic i zapewnień, jakie padły ze strony władz miasta podczas konsultacji trasy Łagiewnickiej, że przy projektowaniu jej kontynuacji stworzony zostanie wariant, w którym całość ruchu poprowadzona zostanie w tunelu, żaden z przedstawionych tego nie uwzględnił. Teraz Jacek Majchrowski będzie musiał doprowadzić do zaprojektowania dodatkowego wariantu i poddania go konsultacjom społecznym. 

Nie udało się niestety podczas środowej sesji powstrzymać forsowanej przez prezydenta podwyżki stawek podatku od nieruchomości. Uchwała w tej sprawie została przyjęta głosami klubów Koalicji Obywatelskiej, Nowoczesnej i prezydenckiego Przyjaznego Krakowa. Wcześniej radni poparli poprawkę KO, nieznacznie zmniejszającą skalę podwyżki proponowanej przez Jacka Majchrowskiego.