Czy dzieci w krakowskich szkołach mają równy dostęp do obiadów?

Rada Miasta
17.01.2024

Uchwałą w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących realizacji zadania w zakresie równego dostępu do stołówek w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.

Rodzice uczniów krakowskich szkół podstawowych zwracają uwagę na problem nierównego traktowania dzieci w kontekście wysokości opłat za posiłki dla uczniów. W placówkach, w których zorganizowana jest stołówka na miejscu, rodzice płacą jedynie za tzw. wsad do kotła. Takim przykładem jest jedna z krowoderskich szkół podstawowych, gdzie opłata wynosi 7 złotych za obiad. Tam gdzie obiady są dowożone z zewnątrz, rodzice uczniów muszą już uiszczać dwukrotnie wyższa kwotę za posiłek. 

W związku z wymogiem zapewnienia każdemu dziecku w Gminie Miejskiej Kraków równego dostępu do publicznego systemu oświaty, w tym usług o takim samym zakresie i na przynajmniej podobnym poziomie, radni klubu „Kraków dla Mieszkańców” złożyli projekt uchwały, w którym wskazują pilną potrzebę doprowadzenia przez Prezydenta Miasta Krakowa do sytuacji, w której w każdej placówce oświatowej, której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków, została zorganizowana stołówka lub system dystrybucji posiłków mający na celu ujednolicenie ponoszonych przez rodziców opłat za posiłki do poziomu jaki obecnie zapewniany jest w placówkach posiadających własne zaplecze gastronomiczne.