Czy „Słona Woda” w końcu zostanie objęta ochroną?

Rada Miasta
15.07.2020

Trwają rozważania dotyczące przyszłości terenów działkowych, położonych na terenie użytku ekologicznego „Słona Woda”. – Apelujemy o zachowanie zdrowego rozsądku i odstąpienia od wszelkich ingerencji w tym miejscu – mówi Łukasz Gibała, lider stowarzyszenia „Kraków dla Mieszkańców”, który złożył uchwałę w tej sprawie.

Teren zielony, określany również jako Słona Woda, znajduje się w dzielnicy Podgórze pomiędzy siedzibą Szpitala Uniwersyteckiego, a zabudowaniami przy ul. Obronnej, Rżąckiej i Kosocickiej. Klub Kraków dla Mieszkańców już od 2020 roku postuluje utworzenie tam użytku ekologicznego. – Warto jednak zaznaczyć, że część terenów należy do Grupy Deweloperskiej Start – komentuje Gibała.

Obszar planowanego użytku jest miejscem występowania, rozrodu i gniazdowania chronionych gatunków zwierząt, stwierdzono m.in. występowanie 36 gatunków ptaków objętych ochroną. Na terenie planowanego użytku znajdują się stawy będące miejscem rozrodu dziesięciu gatunków płazów. Wszystkie płazy objęte są ochroną na mocy obowiązujących aktów prawnych.

Znaczna część terenu jest zadrzewiona. Planowany użytek obejmuje obszar źródliskowy potoku Bieżanowskiego. W „Koncepcji ochrony różnorodności biotycznej miasta Krakowa” proponowane jest objęcie terenu ochroną w postaci użytku ekologicznego jako Staw w Piaskach Wielkich. – W koncepcji proponuje się bardzo rozległy obszar, ale w związku z zabudową części terenu budynkiem szpitala, proponowane przez projektodawcę granice zostały znacznie zmniejszone – tłumaczy Gibała. 

Niewątpliwie, nadanie terenowi „Słona Woda” statusu użytku ekologicznego wpłynęłoby korzystnie nie tylko na znajdujące się na tym obszarze zwierzęta, ale także na okolicznych Mieszkańców. Czas pokaże czy uda się wypracować porozumienie w tej sprawie.

Projekt uchwały zostanie poddany pod głosowanie prawdopodobnie na najbliższej sesji rady miasta.

AKTUALIZACJA (26.05.2021): projekt został odesłany do komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.