Czy zwiększy się liczba ogrodów wertykalnych w Krakowie? Drugie podejście.

Rada Miasta
20.04.2021

Betonowanie miasta Kraków z roku na rok przybiera na sile, a co za tym idzie, zaczyna brakować naturalnych terenów zielonych. Alternatywą w tej kwestii mają być ogrody wertykalne pokrywające ściany i dachy nowo powstałych budynków. – Jeszcze w 2019 roku rada miasta przyjęła naszą uchwałę w tej sprawie, ale niestety została ona unieważniona przez wojewodę. Nie poddajemy się i składamy ją ponownie, uwzględniając uwagi organu nadzorczego – tłumaczy Łukasz Gibała, lider stowarzyszenia „Kraków dla Mieszkańców”, który właśnie złożył projekt uchwały w tej sprawie.

„Zielone ściany”, czyli tzw. ogrody wertykalne stają się coraz bardziej popularne, a ich coraz większą liczbę można zaobserwować w wielu miejscach na terenie całej Polski. Ogrody te, są odpowiedzialne m.in. za ozdabianie budynków użyteczności publicznej, jak chociażby centra kultury. Ogrody wertykalne, oprócz bardzo ładnego wyglądu, pełnią bardzo ważną funkcję jako oczyszczacze powietrza. Ponadto, skutecznie obniżają i łagodzą skutki wysokich temperatur oraz stwarzają dobre warunki do życia dla ptaków, motyli i pszczół. Co więcej, są one idealnym sposobem na wprowadzenie dużej ilości roślin w miejscach, gdzie do dyspozycji jest niewielka przestrzeń, więc nie da się posadzić drzew czy krzewów. – Postępujące zmiany klimatyczne, coraz większy brak wody, zanieczyszczenie powietrza, ograniczenie powierzchni terenów zieleni, przy jednoczesnym zwiększaniu się świadomości ekologicznej obywateli i konieczności przeciwdziałania pogarszaniu się stanu środowiska, wymusza stosowanie nowatorskich sposobów zagospodarowania przestrzeni, które ukierunkowane są na ochronę środowiska, oszczędność energii i wody – tłumaczy Gibała.

W Krakowie, który nieustannie boryka się z problemami ograniczonej ilości terenów zielonych oraz zanieczyszczeniem powietrza, szczególnie ważne jest stworzenie systemu zachęt dla podmiotów, które chciałyby stworzyć ogrody wertykalne na swoich nieruchomościach. – Proponujemy stworzenie programu pilotażowego, który mógłby być jednocześnie podstawą do przygotowania kompleksowej, długofalowej strategii w zakresie krakowskich zielonych ścian – mówi Gibała.

Zmiany klimatyczne postępujące w coraz szybszym tempie wymagają stanowczej odpowiedzi w postaci jasnej, konkretnej, ale też przemyślanej reakcji. – Konieczne są zdecydowane i szybkie działania, których celem byłoby zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej w mieście i propagowanie wśród mieszkańców ekologicznych rozwiązań również w budownictwie – stwierdza Gibała.

Uchwała zostanie poddana pod głosowanie prawdopodobnie na najbliższej sesji rady miasta.

AKTUALIZACJA (5.05.2021): Uchwała została przyjęta przez radę miasta, a jej realizacja zależy teraz od Jacka Majchrowskiego.