Debata: Nowe Miasto Rybitwy – walczymy o naszą przyszłość [podsumowanie]

Aktualności
05.07.2019

W czwartek 4 lipca spotkaliśmy się z mieszkańcami Płaszowa i Rybitw, aby porozmawiać  o przyszłości terenów Nowego Miasta, czyli nowej dzielnicy, która ma powstać na tym terenie. Pomysł Urzędu Miasta jest taki, by obszar zmienił swój charakter z przemysłowego na mieszkaniowo-usługowy. Aby tak się stało, ma powstać nowy plan miejscowy, do którego do można składać wnioski do 12 lipca.

Zebraliśmy uwagi mieszkańców, które pojawiły się podczas debaty:

 • powstrzymanie zabudowy  terenów  zalewowych
 • budowa suchych  zbiorników przeciwpowodziowych
 • zakaz lokalizacji na terenach  zalewowych sortowni odpadów
 • zakaz lokalizacji inwestycji uciążliwych dla środowiska, w tym  o uciążliwościach odpadowych (na spotkaniu byli obecni  przedstawiciele  strony  społecznej z  Zespołu zadaniowego  ograniczenia uciążliwości odorowej). O szczegółach przeczytacie TUTAJ.
 • postulat aby jako powierzchnia biologicznie  czynna na terenie planu  była uznawana  wyłącznie powierzchnia na  gruncie  rodzimym
 • na terenach  narażonych na niebezpieczeństwo powodzi budynki  realizowane  na postumentach  wzorem Vancouver – zdjęcia zobaczycie TUTAJ.
 • rezerwa terenowa na tramwaj od ulicy Śliwiaka nowym śladem do ulicy Domagały, wzdłuż ulicy Domagały, przy osiedlu Złocień, pętla przy lub na terenach położonych przy ulicy Domagały
 • dodatkowe połączenie ulicy Nad Drwiną z ulicą Śliwiaka w celu ograniczenia liczby samochodów ciężarowych na ulicy Półłanki (2 propozycje – przedłużenie ulicy Wrobela lub – po drugiej stronie S7)
 • przedłużenie ulicy Czeczów wzdłuż Serafy do już istniejącej, ale nienazwanej ulicy połączonej z Traktem Ojca Franciszka
 • zabezpieczenie terenu wzdłuż ulicy Agatowej pod chodniki
 • komunikacja tramwajowa z przystankiem przesiadkowym przy PKP Złocień
 • tory tramwajowe zielone z elementami wyciszenia i zielenią buforową
 • poszerzenie ul. Półłanki
 • architektura o trzonie konstrukcyjnym, bez kilku pierwszych kondygnacji, zapewniająca wegetację roślin pod budynkami i bezpieczna w przypadku zalania

Zachęcamy do składania wniosków, gdyż tylko wtedy potrzeby mieszkańców mogą być uwzględnione w planie. Jak złożyć wniosek?

 • Osobiście
 • Drogą pocztową
 • Drogą elektroniczną
 • W UMK w Punktach Obsługi Mieszkańca
 • UMK, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4
 • System EPUAP