Głosuj z Logiczną Alternatywą!

Aktualności
27.02.2015

Stowarzyszenie Logiczna Alternatywa, powstałe po ostatnich wyborach samorządowych z inicjatywy kandydata na prezydenta Łukasza Gibały, złoży swoje projekty w tegorocznym budżecie obywatelskim. Ponieważ brakuje procedury, dzięki której stowarzyszenia czy inne podmioty mogłyby zgłaszać swoje wnioski, członkowie LA wyrażą dla nich poparcie poprzez złożenie pod nimi podpisów, a stowarzyszenie podejmie uchwałę o ich poparciu. LA przygotowała 3 projekty, wszystkie w ramach ogólnomiejskiej puli budżetu, na łączną kwotę 6 mln 597 tys. 800 złotych. Złoży je w Urzędzie Miasta w najbliższy poniedziałek, ponieważ wtedy rozpoczyna się miesięczny okres składania wniosków.

 

Wspólnym mianownikiem wszystkich naszych projektów jest zdrowie. Jest to druga zaraz po rodzinie wartość, do której Polacy przywiązują największą wagę. Stąd też nasze projekty mają na celu walkę o czystsze powietrze w Krakowie oraz promocję zdrowego i aktywnego wypoczynku – mówił Łukasz Gibała.

 

Szczegółowo o projektach opowiedziała Adrianna Siudy. Pierwszy z nich, „Enklawa Wiślana”, zakłada stworzenie nad Wisłą, w okolicach ulicy Rybnej, miejsca oferującego różnorodne możliwości spędzania czasu dla osób w każdym wieku. W skład Enklawy weszłyby między innymi plac zabaw, siłownia na wolnym powietrzu, ścianka wspinaczkowa, grille, stoliki do szachów i ping-ponga czy tory do boule. Po drugiej stronie wału przeciwpowodziowego znalazłaby się ogólnodostępna miejska plaża wraz z małą infrastrukturą i boiskiem do siatkówki plażowej. Stowarzyszenie wyceniło cały projekt na ponad 2 mln zł. W kosztorysie uwzględniono też parking, stojaki rowerowe oraz stację KMK Bike.

 

Realizacja drugiego pomysłu Logicznej Alternatywy służyłaby przede wszystkim zwiększeniu świadomości mieszkańców na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą smog. Wyceniony na ponad 1,5 mln zł projekt „SMOG-STOP” zakłada stworzenie systemu informującego mieszkańców o poziomie zanieczyszczenia powietrza w czasie rzeczywistym. Składałoby się na niego 10 tablic multimedialnych w różnych punktach miasta, wyświetlających informacje o aktualnych wartościach stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu. Takie dane pojawiłyby się też w telewizji tramwajowej i autobusowej. Dodatkowo projekt zakłada stworzenie bezpłatnej infolinii telefonicznej, z której mogłyby korzystać osoby z grup szczególnie zagrożonych szkodliwym działaniem smogu – np. kobiety w ciąży czy osoby starsze. Mogłyby unikać wychodzenia z domu w te dni, kiedy normy są drastycznie przekroczone.

 

Ostatni projekt – „Aktywny Kraków” – wyceniony został na 3 mln zł. Ta suma miałaby zostać przeznaczona na opłacenie profesjonalnych trenerów, którzy prowadziliby darmowe dla mieszkańców zajęcia sportowe na krakowskich obiektach sportowych. W projekcie założono, że niewykorzystane środki mogłyby zostać przeniesione na następny rok budżetowy. Zajęcia mają być dostosowane do potrzeb różnych grup wiekowych i obejmować różne dyscypliny – sporty drużynowe, treningi siłowe, nordic walking, jogę itd. Bezpłatne zajęcia mają zachęcić jak największą liczbę mieszkańców do podjęcia aktywności fizycznej.

 

Mieliśmy dużo pomysłów na projekty, dlatego o wyborze tych, które zgłosimy w tegorocznym budżecie obywatelskim, zdecydowało wewnętrzne głosowanie członków Logicznej Alternatywy. To znamienne, że wszyscy zgodnie uznaliśmy projekty dotyczące zdrowia mieszkańców za najciekawsze i najpotrzebniejsze do zrealizowania w Krakowie – stwierdził nasz przewodniczący.