Inwestycje kolejowe niedostosowane do potrzeb pieszych? Radni Krakowa dla Mieszkańców postanowili zainterweniować

Rada Miasta
09.11.2022

Rozwój transportu szynowego pełni ważną rolę w procesie doskonalenia systemu komunikacyjnego Krakowa. Realizacja zaplanowanych inwestycji powinna się jednak odbywać z uwzględnieniem potrzeb pieszych uczestników ruchu. – Przy obecnie trwających inwestycjach kolejowych pojawiają się duże wątpliwości dotyczące rozwiązań wspierających pieszych – uważa radny Łukasz Maślona z klubu Kraków dla Mieszkańców. Stąd właśnie klubowa inicjatywa złożenia projektu rezolucji w tej sprawie. Radni apelują w niej do Ministra Infrastruktury, władz PKP oraz Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie zmian w projektach budowy stacji PKP Kraków Płaszów i Kraków Grzegórzki, aby zapewnić pasażerom możliwość wygodnego dojścia na perony.

Wspomniane inwestycje kolejowe należały do tych długo wyczekiwanych i zdaniem radnych Krakowa dla Mieszkańców po ukończeniu powinny funkcjonować w sposób jak najbardziej efektywny. W rejonie przystanku Kraków Grzegórzki spodziewane są duże potoki pasażerskie, z uwagi na co zawarcie rozwiązań wspomagających ruch pieszy, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wydaje się niezbędne. Tymczasem projekt zakłada jedynie budowę standardowej klatki schodowej i wind, co na przystanku mającym obsługiwać dużą część pasażerów dojeżdżających pociągami do centrum będzie niewystarczające. Radni Krakowa dla Mieszkańców podkreślają więc konieczność zwiększenia liczby wind i budowę schodów ruchomych przy stacji PKP Kraków Grzegórzki, co istotnie ułatwiłoby pieszym przedostanie się ze stacji się w okolice Starego Miasta lub przesiadkę na inne środki komunikacji. W kwestii inwestycji PKP Kraków Płaszów autorzy rezolucji podkreślają natomiast konieczność stworzenia bezpośredniego połączenia pomiędzy nowymi peronami a estakadą Lipska-Wielicka. Tylko takie rozwiązanie pozwoli pasażerom na swobodne i szybkie przemieszczanie się na linii pociąg-tramwaj.

Aktualizacja: Rezolucja z apelem do Ministerstwa Infrastruktury, władz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie zmian w projektach inwestycji PKP Kraków Płaszów i PKP Kraków Grzegórzki została jednogłośnie przyjęta 9 listopada 2022 r., poparło ją 23 radnych.