Melbourne: 40% powierzchni miasta pokryte drzewami do 2040 roku

Dobre praktyki
08.05.2018

Zwiększenie z 22 do 40% powierzchni pokrytej drzewami w mieście – taki cel postawiły sobie władze australijskiego Melbourne w „Strategii Lasów Miejskich” (ang. „The Urban Forest Strategy”). Cel ten ma zostać osiągnięty w oparciu o 10 dokładnych planów – każdy z nich definiuje obszar, którego dotyczy, opisuje sytuację obecną, stawia cele i przedstawia zmiany jakie zajdą w otoczeniu po ich realizacji. Każdy z tych planów powstał we współpracy z lokalną społecznością. Planowane efekty można zobaczyć np. na wizualizacji przygotowanej przez projektanta Antona Malisheva.

fot. Anton Malishev (www.antonmalishev.com)

W ramach realizacji strategii powstała także strona internetowa, na której można sprawdzić aktualny stan zazielenienia i zadrzewienia miasta. Na interaktywną mapę Melbourne naniesiono wszystkie drzewa, które podzielono nie tylko według lokalizacji (drzewa przy ulicach czy zieleń parkowa), ale także według gatunków i wskaźnika pokazującego jak długo można utrzymać dane drzewo w miejskim krajobrazie przy niezmienionych warunkach (mniej niż 5, 10, 20 lat, więcej niż 20 lat). Na mapie można także znaleźć informacje gdzie i kiedy planowane są nasadzenia nowych drzew.

www.melbourneurbanforestvisual.com.au
www.melbourneurbanforestvisual.com.au

Melbourne poszukuje również wolontariuszy, którzy chcieliby zostać „miejskimi leśnikami” (ang. citizen urban forester) i pomogliby w gromadzeniu dokładnych informacji na temat drzewostanu w mieście.

Da się? Da się!