Mieszkańcy od lat czekają na te inwestycje. Kraków powinien rozwijać się w sposób zrównoważony

Rada Miasta
11.12.2020

Projekt budżetu Miasta na rok 2021 wzbudził wiele kontrowersji. Od kilku miesięcy proponowane przez Jacka Majchrowskiego podwyżki są uzasadniane kryzysem związanym z koronawirusem i koniecznością łatania miejskiej kasy. Jednocześnie zaproponowane wydatki w 2021 roku są ogromne i obciążone rekordowym deficytem. Pomimo tego na wiele inwestycji, których mieszkańcy oczekują od lat, wciąż nie zarezerwowano środków.

Od początku pełnienia mandatu radnego Łukasz Gibała spotykał się z mieszkańcami całego Krakowa, gościł ich na dyżurach, miał okazję poznać ich problemy w trakcie podejmowanych interwencji w różnych częściach miasta. Podczas rozmów z Krakowianami najczęściej pojawiał się problem niedofinansowania peryferyjnych rejonów miasta, brak chodników czy remontów dróg. Im bliżej granic Krakowa, tym większe zaniedbania urzędników. Niejednokrotnie mieszkańcy odległych dzielnic podkreślają, że od wielu lat opłacają podatki, natomiast pieniądze płyną tylko do centrum, a miasto nie rozwija się równomiernie. To w oczywisty sposób powoduje, że czują się pokrzywdzeni.

Dlatego też Łukasz Gibała zdecydował się na złożenie 35 poprawek, których wprowadzenie do budżetu zapewniłoby wielu mieszkańcom znaczne podwyższenie standardu ich codziennego życia. Wśród propozycji znalazły się m. in.: rozbudowa ul. Bogucickiej, przebudowa ul. Morcinka, chodnik wzdłuż ul. Kantorowickiej czy Balickiej. Poza niezwykle potrzebnymi inwestycjami drogowymi na obrzeżach miasta, radny zadbał również o mieszkańców mocno zabudowywanych w ostatnich latach ulic, dlatego zgłosił poprawkę dotyczącą stworzenia parku kieszonkowego przy ul. Dekerta czy oświetlenia ulicy Poznańskiej.

Aby Kraków stał się bardziej ekologicznym miastem, zaproponowany został zakup ogólnodostępnych koszy do segregacji w najbardziej zatłoczonej Dzielnicy I. Do tej pory tłumy turystów na krakowskim rynku nie miały możliwości skorzystania z pojemników podzielonych na 5 frakcji.

Oczywiście wszystkie opisane inwestycje wymagają środków pieniężnych, skąd je brać? Jako źródło finansowania propozycji zostały wskazane dwa działy – administracja publiczna oraz transport i łączność. Co istotne, oba te działy zawierają wolne środki bez konkretnego przeznaczenia, dlatego warto zadbać o wskazanie konkretnego celu, na który mogą zostać spożytkowane.

Wszystkie zgłoszone przez radnego poprawki znajdziecie w tabeli poniżej.

Pobierz