Pałac Młodych Artystów: młoda sztuka w starych murach

Aktualności
29.09.2016

W dobie debat o przyszłości miasta, o Krakowie widzianym oczami przyszłych pokoleń i innowacyjnym podejściu do każdej dziedziny życia często zapomina się o tym, co już jest. Stowarzyszenie Logiczna Alternatywa ma propozycję, jak połączyć historię i tradycję ze współczesnością. Zaapelowało dzisiaj do prezydenta Jacka Majchrowskiego o podjęcie działań, aby zrewitalizować Dwór Badenich w Wadowie i przekazać go młodemu pokoleniu krakowskich artystów.

Chodzi o XIX-wieczny dwór, znajdujący się przy ulicy Glinik w Wadowie. To jeden z najpiękniejszych zabytków Nowej Huty, nazywany „neorenesansową perełką szkoły berlińskiej”. Rodzina Badenich wyprowadziła się z niego w 1945 roku. Później znajdowała się tam szkoła i przedszkole. W latach 90-tych budynek przejęło miasto i od tego czasu stoi zaniedbany. Brak zainteresowania władz miasta jego renowacją to tylko jeden z problemów, z jakimi musi się borykać Dwór Badenich. Kolejnym są wandale, którzy systematycznie malują wulgarne pseudograffiti na murach i urządzają tam pijackie imprezy. W efekcie dzisiaj dwór w Wadowie można niestety nazwać „strasznym dworem”.

Dzisiaj na terenie Dworu Badenich króluje pseudosztuka. Chcielibyśmy, żeby to miejsce kojarzyło się z prawdziwym artyzmem, a nie wulgarnym pseudograffiti. Żeby zamiast libacji alkoholowych odbywały się tam wernisaże i wystawy – tłumaczy Łukasz Gibała, lider LA. – Kraków to miasto, w którym żyje i tworzy wielu wspaniałych młodych artystów, którzy często narzekają na brak przestrzeni do pracy i do prezentowania swojej twórczości. Teren dworku byłby do tego idealnym miejscem – dodaje.

Realizując pomysł Logicznej Alternatywy, można osiągnąć podwójną korzyść z rewitalizacji budynku Badenich. Przede wszystkim uchroni się historyczną budowlę przed zupełnym zniszczeniem i zapewni jej stałe miejsce w krajobrazie Nowej Huty. Po drugie, powstanie przestrzeń dla młodych artystów, w którym będą mogli realizować swoje pasje i dzielić się nimi z mieszkańcami miasta.

Chcielibyśmy, żeby Dwór Badenich nie zamykał się tylko dla wybranych –  mówi Adrianna Siudy z zarządu stowarzyszenia. –Wyobrażamy sobie, że mogliby się tam spotykać przedstawiciele wszystkich dziedzin sztuki, od tych klasycznych po najbardziej awangardowe – dodaje. Zdaniem przedstawicieli Logicznej Alternatywy parter budynku byłby idealną przestrzenią dla sal projekcyjnych i wystawienniczych, a także sceny teatralnej. Na piętrze mogłyby się znaleźć pracownie twórcze, z których nieodpłatnie albo za symboliczne kwoty korzystaliby młodzi artyści. Do outdoorowych wystaw czy koncertów wykorzystać można by również przestrzeń w otaczającym dwór parku.

Mimo tego, że Wadów dziś znajduje się dość daleko od centrum miasta, zdecydowanie nie przekreśla to szans na powodzenie tej inicjatywy. Dzięki realizacji programu Nowa Huta Przyszłości, który zakłada rozwój i rewitalizację tej części Krakowa, Wadów przestanie być peryferyjną częścią miasta. Miejsce takie, jak Pałac Młodych Artystów ma więc szansę na dobre zagościć w życiu okolicznych mieszkańców.