Stanowisko LA w sprawie konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania dworku Badenich w Wadowie

Aktualności
22.06.2017

Dwór Badenich w Wadowie to powstały w XIX wieku budynek, w którym w czasach PRL-u działała początkowo szkoła, a później przedszkole. W 1998 roku został wpisany do rejestru zabytków. Przez ostatnie kilkanaście lat budynek coraz bardziej popada w ruinę. Jeden z najpiękniejszych zabytków Nowej Huty, nazywany „neorenesansową perełką szkoły berlińskiej” obecnie niszczeje, okna zabite są deskami, a mury oszpeca ohydne pseudograffiti. Do tej pory władze miasta zaniedbania tłumaczyły toczącym się postępowaniem w sądzie z niedoszłymi spadkobiercami obiektu.

W październiku 2016 roku rozpoczęła się kolejna dyskusja nad przyszłością dworu oraz otaczającego go parku, który także wymaga gruntownej rewitalizacji. Stowarzyszenie Logiczna Alternatywa już w tamtym czasie apelowało do ZIKiT-u i prezydenta Jacka Majchrowskiego o podjęcie działań ratujących zabytkowy dwór przed zupełnym zniszczeniem przedstawiając dodatkowo pomysł zagospodarowania go jako Pałacu Młodych Artystów. Logiczna Alternatywa uważa, że Kraków to miasto, w którym żyje
i tworzy wielu wspaniałych młodych artystów, którzy często narzekają na brak przestrzeni do pracy i do prezentowania swojej twórczości, a teren dworku byłby do tego idealnym miejscem.

Na początku marca tego roku, wymiar sprawiedliwości wydał prawomocny wyrok, zgodnie z którym zabytkowy budynek stał się własnością miasta. Od tamtej pory minęły prawie 4 miesiące, a dopiero wczoraj Zarząd Zieleni Miejskiej, który przejął po ZIKiT-cie pieczę nad tym terenem, zorganizował konsultacje społeczne dla mieszkańców w sprawie zagospodarowania terenu parku i znajdującego się w nim dworu. Spodziewając się kontrowersyjnych propozycji władz miasta, Stowarzyszenie Logiczna Alternatywa także wybrało się na to spotkanie, aby sprawdzić, czy pomysły urzędników pokrywają się z oczekiwaniami Krakowian.

Okazało się, że pracownicy Magistratu mają zgoła odmienne zdanie na temat tego, czego potrzebują mieszkańcy od nich samych. Ci ostatni chcieliby, aby budynek przekształcić na przykład w filię Nowohuckiego Centrum Kultury, gdzie można by prowadzić dodatkowe (nawet odpłatne) zajęcia dla dzieci, lub gdzie mogliby się spotykać działacze lokalnych stowarzyszeń, których w tamtym rejonie jest sporo. Padły nawet pomysły utworzenia tam prywatnego przedszkola lub żłobka, ponieważ obecnie brakuje takich obiektów w najbliższej okolicy. Jako kontrpropozycję, ZZM przygotował jednak tylko jedno rozwiązanie… W koncepcji urzędników, park należałby do wspólnoty mieszkańców, dwór zaś miałby zostać oddany w ręce inwestora, który otworzy w nim prywatny dom weselny! Zdaniem Stowarzyszenia Logiczna Alternatywa, rozwiązanie zaproponowane przez pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej jest bulwersujące i w żaden sposób nie wpisuje się w oczekiwania mieszkańców. Dodatkowo oburzający jest fakt, że jeszcze w październiku zeszłego roku urzędnicy ZZM twierdzili, na pewno nie chcą oddawać dworu w prywatne ręce. Ponadto LA uważa, że oddanie zabytkowego dworu w ręce właściciela, który chce w tamtym miejscu organizować przyjęcia weselne, będzie skutkować odebraniem możliwości wchodzenia na teren parku mieszkańcom podczas organizowania tam imprez, co spowoduje wyłączenie ogólnej dostępności terenu zielonego podczas weekendów, kiedy to najwięcej osób będzie chciało przyjść i zrelaksować się w otoczeniu zieleni. Stowarzyszenie uważa, że takie posunięcie jest złym rozwiązaniem i domaga się od zarządcy odstąpienia od tej idei i przygotowania alternatywnego planu zagospodarowania terenu parku oraz dworu Badenich, tak aby był on przeznaczony w pełnym wymiarze czasu dla lokalnych mieszkańców oraz całej społeczności miasta Krakowa.

Pobierz PDF