Pomoc dla przedsiębiorców i osób na umowach cywilnoprawnych w związku z koronawirusem

Aktualności
30.04.2020

Zestawienie ma charakter ogólny i poglądowy. Ze szczegółowymi informacjami w zakresie przesłanek jakie musisz spełniać by otrzymać ulgę możesz zapoznać się klikając link odsyłający do szczegółów procedury.

Realizowane przez ZUS:

 1. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne przez okres trzech miesięcy;
 • kto może skorzystać: między innymi przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 10 osób, osoby samozatrudnione;
 • co musisz zrobić: złożyć – pocztą do właściwej dla ciebie jednostki ZUS lub za pośrednictwem ZUS PUE – wniosek o symbolu RDZ;
 • szczegóły procedury: TUTAJ
 1. Świadczenie postojowe – które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)
 • kto może skorzystać: osoby świadczące czynności na podstawie umów cywilnoprawnych;
 • co musisz zrobić: złożyć – pocztą do właściwej dla ciebie jednostki ZUS lub za pośrednictwem ZUS PUE – wniosek o symbolu RSP-C;
 • szczegóły procedury: TUTAJ
 1. Świadczenie postojowe – dla osób prowadzących działalność gospodarczą;
 • kto może skorzystać: osoby prowadzące działalność gospodarczą;
 • co musisz zrobić: złożyć – pocztą do właściwej dla ciebie jednostki ZUS lub za pośrednictwem ZUS PUE – wniosek o symbolu RSP-D
 • szczegóły procedury: TUTAJ
 1. ulgi w opłacaniu składek, odstąpienie od pobierania odsetek, zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty lub umowy o odroczeniu terminu płatności;
 • kto może skorzystać: płatnicy składek;
 • co musisz zrobić: złożyć – pocztą do właściwej dla ciebie jednostki ZUS lub za pośrednictwem ZUS PUE – wniosek o kodzie odpowiadającym uldze o którą się ubiegasz;
 • szczegóły procedury: TUTAJ, TUTAJ i TUTAJ

Realizowane przez Urzędy Pracy:

 1. Mikropożyczka dla przedsiębiorców
 • kto może skorzystać: samozatrudnieni
 • co musisz zrobić: złożyć wniosek w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl lub w postaci papierowej do urzędu;
 • szczegóły procedury: TUTAJ
 1. Dofinansowania do kosztów prowadzenie działalności gospodarczej dla samozatrudnionych;
 • kto może skorzystać: samozatrudnieni, którzy wykażą spadek obrotów,
 • co musisz zrobić: złożyć wniosek w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl lub w postaci papierowej do urzędu;
 • szczegóły procedury: TUTAJ
 1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców;
 • kto może skorzystać: mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy Prawo przedsiębiorców, którzy wykażą spadek obrotów;
 • szczegóły procedury: TUTAJ
 1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych;
 • kto może skorzystać: organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia) oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, które odnotowały spadek przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia epidemii o co najmniej 30%;
 • co musisz zrobić: złożyć wniosek w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl lub w postaci papierowej do urzędu po ogłoszeniu naboru przez dyrektora właściwego powiatowego urzędu pracy;
 • szczegóły procedury: TUTAJ

Realizowane przez Urząd Miasta Krakowa:

 1. Ulgi (odroczenie, rozłożenie na raty etc.) w spłacie podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty targowej, podatku od środków transportu, podatku leśnego i rolnego;
 • kto może skorzystać: podmioty zobowiązane do zapłaty podatku;
 • co musisz zrobić: złożyć – pocztą na adres Wydziału Podatków i Opłat UMK lub elektronicznie z pośrednictwem Krakowskiego Portalu Podatnika wniosek o skorzystanie z ulgi;
 • szczegóły procedury: TUTAJ