Stanowisko KDM ws. proponowanego połączenia Bunkra Sztuki i MOCAK-u

Aktualności
29.01.2019

Jesteśmy stanowczo przeciwni zarówno połączeniu muzeum MOCAK z galerią Bunkier Sztuki, jak i powoływaniu bez konkursu dyrektora tej (i jakiekolwiek innej) krakowskiej instytucji kultury. Bunkier Sztuki i MOCAK to miejsca diametralnie różne. Pełnią inne funkcje, mają inne cele i reprezentują inną filozofię mówienia o sztuce. Każde z nich jest atutem naszego miasta – ale po ich scaleniu takimi atutami być przestaną. Połączenie tych instytucji oznaczałoby utratę wyjątkowego charakteru galerii Bunkier Sztuki, tak cenionej zarówno przez mieszkańców, jak i środowiska artystyczne w naszym mieście. Bunkier Sztuki jest jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym miejscem, w którym bije artystyczny puls życia miasta. Podawany przez władze miasta argument – czyli konieczność remontu i inwestycji w Bunkrze Sztuki – jest kompletnie nietrafiony. Galeria ta potrzebuje dyrektora, który rozumie i potrafi utrzymać wyjątkowość tego miejsca – a nie będzie nim nawet najlepszy administrator „z nadania”. Taką osobę wyłonić może tylko rzetelnie przeprowadzony konkurs. Co więcej, naszym zdaniem forsowanie połączenia muzeum MOCAK z galerią Bunkier Sztuki nie tylko bez konsultacji z najbardziej zainteresowanym w mieście środowiskiem – ludźmi kultury i sztuki – a wręcz wbrew ich protestom jest nie do przyjęcia.