Stanowisko LA w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Kazimierza

Aktualności
17.06.2016

Betonowanie Krakowa postępuje z każdym dniem. Najskuteczniejszym narzędziem walki z nim jest tworzenie odpowiednich miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Problemy są jednak dwa – po pierwsze władze Krakowa zbyt wolno tworzą nowe plany (gdyby utrzymało się tempo z 2015 roku, pokrycie całego Krakowa zajęłoby 570 lat), a po drugie – kiedy już je uchwalają to plany te często wcale nie chronią terenów zielonych czy charakteru danego rejonu.

 

Przykładem takiego działania jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Kazimierza, który został przed kilkoma dniami udostępniony mieszkańcom do konsultacji. W planie tym postanowiono zagęścić istniejącą już zabudowę o kolejne budynki. Naszym zdaniem nie tak powinno wyglądać planowanie miejsc takich jak Kazimierz. Takie dzielnice potrzebują kompleksowego i dobrze zaplanowanego projektu rewitalizacji, a nie bezmyślnego dogęszczania. Plan ten jest naszym zdaniem tym bardziej niedopuszczalny, że w ostatnim czasie zabudowano już część zielonych do tej pory terenów Kazimierza – przy ulicy Jakuba czy w pobliżu ulicy Krakowskiej. Nie można dopuścić do tego, żeby tak cenne
kulturowo i rekreacyjnie tereny były zabudowywane bez żadnego pomysłu.

 

Jako Stowarzyszenie Logiczna Alternatywa mówimy dość takiemu „planowaniu” przestrzennemu. Uważamy, że cały Kraków powinien – w jak najszybszym tempie – zostać pokryty dobrymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego stworzonymi we współpracy z mieszkańcami. Tylko takie rozwiązanie będzie w stanie uchronić pozostałe jeszcze tereny zielone i korytarze przewietrzania miasta przed zabudową.

Pobierz PDF