Stanowisko LA w sprawie wywiadu z premier Ewą Kopacz dotyczącego jakości powietrza

Aktualności
25.08.2015

Stowarzyszenie Logiczna Alternatywa wyraża oburzenie wypowiedziami premier Ewy Kopacz zawartymi w opublikowanym 19 sierpnia 2015 roku przez Gazetę Wyborczą wywiadzie „Smog? Premier Kopacz: nie stać nas żeby z węgla rezygnować”. Za absurdalną uznajemy tezę premier Kopacz, która uważa, że powinniśmy pozwolić się truć, ponieważ tego wymaga interes polskich kopalń.

 

Z powyższego wywiadu można wyciągnąć wniosek, że premier Ewa Kopacz jest przeciwna wprowadzeniu norm jakościowych dla węgla używanego do celów grzewczych. Jej zdaniem pogorszyłoby to sytuację finansową polskich kopalń, którym należy pozwolić wydobywać i sprzedawać złej jakości węgiel. Jest to całkowicie bzdurna teza, a do tego fałszywa alternatywa.  Wynik finansowy kopalń należy poprawiać poprzez lepsze zarządzanie a nie poprzez zezwalanie kopalniom na wydobywanie miałów czy mułów węglowych. Przykład kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach pokazuje czego mogą dokonać zmiany w zarządzaniu. Kiedy kopalnia ta była państwowa to przynosiła straty i była bliska bankructwa, a teraz po przyjęciu przez nowego właściciela przynosi zyski i zatrudnia kolejnych górników. Tymczasem premier Kopacz zdaje się nie dostrzegać rzeczywistych problemów, uważając, że jedynym sposobem na poprawienie wyników finansowych kopalń przynoszących gigantyczne straty jest wydobywanie przez nie bardzo złej jakości węgla, który następnie trafia do pieców grzewczych i w efekcie truje całe społeczeństwo.

 

Biorąc pod uwagę wyniki badań, według których z powodu złej jakości powietrza umiera 45 tys. Polaków rocznie, uważamy, że problem ten powinien być w jak najszybszym tempie rozwiązany. Dlatego też Logiczna Alternatywa podejmowała liczne działania aby sytuacja ta uległa zmianie. Poseł Łukasz Gibała, przewodniczący stowarzyszenia, czterokrotnie interpelował do Ministra Gospodarki w sprawie konieczności wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych – niestety pomimo uchwalenia oczekiwanej ustawy, wciąż brakuje do niej wymaganego rozporządzenia. Tymczasem premier Kopacz nie tylko nie stara się rozwiązać problemu, ale całkowicie go bagatelizuje, co widać choćby po fakcie, że mylą jej się ustawy. Sytuacja taka jest niedopuszczalna.

Pobierz PDF