TAK! dla parku na osiedlu Widok

Aktualności
29.10.2020

To, czy powstanie park na południe od ul. Balickiej, zależy od zapisów planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Widok. Latem tego roku wspólnie udało nam się wywalczyć zmianę przeznaczenia części działek z zabudowy mieszkaniowej na park – składając uwagi do projektu planu. Szczególna w tym zasługa Waszych radnych dzielnicowych, a zwłaszcza Marty Drużkowskiej i Marcina Rzeszowskiego, od lat walczących w tej sprawie i mobilizujących mieszkańców. Teraz musimy dopilnować, żeby projekt planu się nie zmienił.

W tej chwili znów można składać uwagi do planu „Osiedle Widok”. Nie jest tajemnicą, że są inwestorzy zainteresowani zabudową spornych działek. Można się spodziewać, że będą znów wnioskować, żeby umożliwić tam budowę nowych bloków. I tym razem nie może zabraknąć głosu mieszkańców, którzy chcą parku na swoim osiedlu.

Stwórzmy razem przeciwwagę dla deweloperów!

  • pobierz gotowe uwagi do planu, wydrukuj, uzupełnij swoje dane, podpisz i wyślij
  • możesz też skopiować uwagi i wysłać je urzędnikom mailem
  • możesz też przygotować i złożyć własne uwagi

UWAGA: Ostateczny termin składania uwag do planu to 1 grudnia – ale nie czekaj na ostatnią chwilę.

Uwagi znajdziesz tutaj:

Pobierz

Jak przekazać swoje uwagi?

  • Mailowo – na adres uwagi-bp@um.krakow.pl
  • Za pomocą formularza ePUAP: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=14897#wzory
  • Osobiście – podpisany dokument należy złożyć na dzienniku podawczym UMK
  • Pocztą – na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków – UWAGA – w tym przypadku liczy się data otrzymania listu przez urząd, uwagi doręczone po 1 grudnia nie zostaną uwzględnione.

Projekt planu miejscowego „Osiedle Widok” obejmuje łącznie tereny o powierzchni 46,74 hektara. Uwagi do planu składać można tylko do 1 grudnia i może to zrobić każdy mieszkaniec miasta.