TAK! Dla użytku ekologicznego „Łąki na Klinach” Weź udział w konsultacjach społecznych!

Aktualności
28.06.2021

Walka o ochronę przed zabudową łąk na Klinach Borkowskich trwa już od kilkunastu lat. Przed nami kolejny krok.

Co?

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia użytku ekologicznego „Łąki na Klinach” – trwają do 9 lipca.

Dlaczego?

Ochrona łąk na Klinach przed zabudową jest koniecznością. Wynika to z wielu miejskich dokumentów: tamtejsza roślinność została uznana za cenną przyrodniczo w stopniu wysokim i najwyższym, przez łąki przebiega też korytarz przewietrzania miasta. Dokument „Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni miasta Krakowa na lata 2017-2030” mówi wprost, że na Klinach powinien powstać użytek ekologiczny. To jedyna szansa na zachowanie zieleni w tym rejonie. Wskutek błędnych decyzji Jacka Majchrowskiego i radnych poprzednich kadencji na zabudowę Klinów pozwalają Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa i związane z nim plany zagospodarowania przestrzennego. To dzięki nim betonowanie Klinów wciąż postępuje.

Razem spróbujmy to zatrzymać!

• pobierz gotowe uwagi do projektu uchwały, wydrukuj, uzupełnij swoje dane, podpisz i wyślij
• możesz też skopiować uwagi i wysłać je urzędnikom mailem na adres: ws.umk@um.krakow.pl
• możesz też przygotować i złożyć własne uwagi

UWAGA

Ostateczny termin składania uwag do planu to 9 lipca – ale nie czekaj na ostatnią chwilę. Pamiętaj też, że deweloperzy są bardzo przeciwni użytkowi i z pewnością będą aktywni w konsultacjach.

Pobierz projekt uwag