Zagrożone tereny zielone na Klinach. Czy uda się je uratować?

Rada Miasta
18.05.2021

Władze miasta, w ramach programu Mieszkanie Plus, dążą do zabudowania kolejnego terenu zielonego, tym razem znajdującego się w rejonie Klinów. – Już teraz okolicznym mieszkańcom doskwiera deficyt zieleni. Obszar ten może niedługo podzielić los swojej sąsiedniej dzielnicy – Ruczaju – komentuje Łukasz Gibała, lider klubu „Kraków dla Mieszkańców”, który właśnie złożył projekt uchwały w tej sprawie.

Program „Mieszkanie Plus”, opracowany i wdrożony przez partię Prawa i Sprawiedliwości, polega na budowie mieszkań na wynajem lub na wynajem z opcją dojścia do własności. Założenie programu jest takie, że na najem lub docelowo wykup własnego lokalu będzie stać osoby o niskich, ale stabilnych dochodach. O kryteriach przyznania mieszkań i najmu decydują samorządy. W Krakowie program ten z roku na rok realizowany jest z coraz większą intensywnością. 

Kolejnym zagrożonym obszarem są – jeszcze zielone – rejony osiedla Kliny. Warto wspomnieć, że obszar znajdujący się w tym obszarze ma bardzo wysokie i bogate walory przyrodnicze. Naukowcy od wielu lat podnosili znaczenie bioróżnorodności całego terenu, czego wyrazem są m.in. wskazanie terenów łąk zmiennowilgotnych pod użytek „Łąki na Klinach”, zarówno w przyjętych przez Radę Miasta Krakowa „Kierunku rozwoju terenów zielonych”, jak również w opracowaniu firmy Monit Air zleconym przez Urząd Miasta Krakowa.

Dobrą alternatywą dla miasta wydaję się zmiana lokalizacji realizowanej inwestycji – Apelujemy o wskazanie przez Gminę Miejską Kraków innych terenów pod realizację tego projektu, aby nie doprowadzić do zabudowy zieleni, której i tak w Krakowie jest bardzo mało – tłumaczy Gibała.

Powszechna betonowanie miasta Kraków jest problemem, który od lat mocno doskwiera jego mieszkańcom. Aktualnie procentowy udział terenów zielonych w mieście Kraków wynosi mniej niż 9%, co jest jednym z najniższych wyników nie tylko w skali kraju, ale i całej Europy. Program „Mieszkanie Plus” na pewno nie spowoduje rozwoju terytoriów zielonych w mieście Kraków, lecz – niestety – doprowadzi do ich systematycznego kurczenia.

Projekt zostanie poddany pod głosowanie prawdopodobnie na najbliższej sesji rady miasta.

AKTUALIZACJA (26.05.2021): Na dzisiejszej sesji rady miasta projekt został odesłany do Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego oraz do Komisji Budżetowej celem analizy i zaopiniowania (wniosek Radnego A. Migdała).