Czy przepisy dotyczące rezygnacji z uprzednio zakupionych biletów w MPK zostaną zmienione?

Rada Miasta
19.01.2021

Możliwość rezygnacji z zakupionego biletu w krakowskiej komunikacji miejskiej nie później niż szóstego dnia przed upływem terminu obowiązywania biletu – to prośba, z którą zwrócono się pisemnie do Jacka Majchrowskiego. – Czas epidemii dobitnie pokazał ułomność obowiązujących obecnie przepisów dotyczących zwrotu biletów, dlatego zmiany są tu potrzebne, na wypadek przyszłych podobnych sytuacji, które mogą mieć miejsce – tłumaczy Łukasz Gibała, lider stowarzyszenia „Kraków dla Mieszkańców”, który złożył uchwałę w tej sprawie.

Przypomnijmy, że na początku marca 2020 roku, wybuchła międzynarodowa pandemia Covid-19, która znacząco wpłynęła na dotychczasowe życie i funkcjonowanie wielu osób na świecie, w tym również mieszkańców Krakowa. Już w początkowej fazie epidemii zdecydowano się m.in. na zamknięcie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, uczelni wyższych, a także wielu zakładów pracy. W efekcie, duża grupa osób przemieszczająca się na co dzień komunikacją miejską, nie dostrzegała dalszego sensu korzystania z usług MPK na skutek wszechobecnej nauki, czy też pracy zdalnej. W rezultacie, osoby posiadające ważne przez miesiąc bądź też dłuższy okres czasu bilety, postanowiły z ich  zrezygnować.

Niestety, w pewnych przypadkach zwrot środków pieniężnych nie był możliwy, gdyż wedle obowiązujących przepisów bilety okresowe mogą zostać anulowane z jednoczesnym zwrotem należności za niewykorzystany czas ważności biletu pod warunkiem, że owe anulowanie następuje nie później niż szesnastego dnia przed upływem terminu ważności biletu. – Obecnie funkcjonująca zasada, że bilet można zwrócić jedynie wtedy, gdy jego anulowanie następuję szesnastego dnia przed upływem terminu obowiązywania biletu, powinna zostać zmieniona i umożliwiać zwrot biletu również w późniejszym terminie – stwierdza Gibała. 

Proponowana zmiana obejmowałaby możliwość anulowania z jednoczesnym zwrotem należności za niewykorzystany czas ważności biletu pod warunkiem, że owe anulowanie następuje nie później niż szóstego dnia przed upływem terminu ważności biletu. Zmiana ta w wielu przypadkach skutecznie wpłynęłaby na znaczne uratowanie środków pieniężnych. – Najdroższy bilet w Krakowie kosztuje ponad 100 złotych, więc niemożność jego wykorzystania nawet przez kilka dni, generuje bardzo realną i dotkliwą stratę finansową, zwłaszcza dla tych osób, które z dnia na dzień zostają pozbawione środków do życia – mówi Gibała. Proponowana uchwała obejmowałaby bilety okresowe na czas jednego miesiąca, bilety okresowe na czas od 2 do 12 miesięcy, bilety semestralne studenckie, a także zintegrowane bilety miesięczne na przejazdy łączone środkami komunikacji miejskiej i kolejami aglomeracyjnymi.  

Warto również zauważyć, że nowe rozwiązanie nie zawiera zapisu o obowiązku osobistego podpisania oświadczenia i okazaniu dowodu tożsamości. – Rozwiązanie to ma na celu wprowadzenie ułatwień dla Mieszkańców Krakowa, polegającego na możliwości zwrotu  biletu przez Internet – oznajmia Gibała.

AKTUALIZACJA (17.02.2021): Uchwała została przyjęta przez radę miasta, a jej realizacja zależy teraz od Jacka Majchrowskiego.