Czy kontrola stanu środowiska w Nowej Hucie dojdzie do skutku?

Rada Miasta
03.02.2022

Długo wyczekiwana przez krakowskich mieszkańców kontrola dotycząca stanu środowiska naturalnego w dzielnicy Nowa Huta nieustannie się przedłuża. – Kolejny raz apelujemy o podjęcie działań, gdyż przedłużanie ze strony Rady Miasta Krakowa może tylko pogorszyć komfort i życie okolicznych mieszkańców – mówi Łukasz Gibała, lider stowarzyszenia „Kraków dla Mieszkańców”, który właśnie złożył projekt uchwały w tej sprawie.

Przyjęta w 2019 r. przez Radę Miasta Krakowa uchwała w sprawie podjęcia działań kontrolnych dotyczących stanu środowiska w Nowej Hucie została unieważniona przez wojewodę małopolskiego. Oczekiwanych działań w tym zakresie, w ramach inwestycji miejskich realizowanych w sąsiedztwie kombinatu metalurgicznego, nie wykonał także, w sposób zgodny z intencją radnych, Prezydent Miasta Krakowa. – W ostatnim czasie pojawiają się nowe informacje dotyczące chęci przejmowania do zasobów Gminy Miejskiej Kraków kolejnych terenów w rejonie krakowskiej huty, a w decydującą fazę wchodzą prace nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Kombinat” – oznajmia Gibała.

Pomimo konieczności podejmowania kluczowych decyzji w obu tych kwestiach nie ma dokładnej diagnozy środowiska w rejonie kombinatu. Diagnoza ta powinna opierać się na kompleksowych wynikach badań zanieczyszczenia gleb i gruntów oraz wód powierzchniowych i podziemnych, a także obejmować ocenę zagrożeń zdrowotnych dla mieszkańców, pracowników i innych użytkowników omawianych terenów – tłumaczy Gibała.

Uchwała zostanie poddana pod głosowanie prawdopodobnie na najbliższej sesji rady miasta.