Czy „więźniowie czwartego piętra” doczekają się wind?

Rada Miasta
29.11.2022

Brak wind w zabudowach wielorodzinnych bardzo komplikuje życie wielu mieszkańców, którzy często są w takiej sytuacji bezradni. – Mamy nadzieję, że warunki mieszkaniowe tych osób ulegną poprawie, gdyż sytuacja, z jaką muszą się obecnie zmagać jest daleka od ideału. Najwyższy czas to zmienić – mówi Łukasz Gibała, lider klubu radnych „Kraków dla Mieszkańców”, który złożył projekty uchwały i rezolucji w tej sprawie.

Od wielu lat znany jest problem dotykający osób zamieszkujących lokale mieszkalne w zabudowie wielorodzinnej, które ze względu na bariery architektoniczne nie mogą swobodnie funkcjonować w życiu lokalnych społeczności, a często zaspokajać samodzielnie podstawowych potrzeb życiowych. – Wskutek braku windy na etapie realizacji inwestycji mieszkaniowej, wielu seniorów i osób z niepełnosprawnościami stało się ofiarami zjawiska określanego jako „więźniowie 4 piętra”. Taka sytuacja nie może mieć dłużej miejsca – tłumaczy Gibała.

W związku powyższą sytuacją, klub Kraków dla Mieszkańców przygotował projekt uchwały oraz rezolucji do rządu, w której zwraca się z apelem o uwzględnienie w polityce finansowej państwa środków na dofinansowanie realizacji wind w istniejących budynkach wielorodzinnych. Może to nastąpić poprzez stworzenie adekwatnego programu rządowego. – Otwarcie się na potrzeby osób wykluczonych z życia społecznego poprzez zwiększenie dostępności architektonicznej powinno być jednym z głównych zadań publicznych – oznajmia Gibała. 

Szacuje się, że w skali całego kraju istnieje zapotrzebowanie na realizację około 25 tysięcy inwestycji, polegających na dobudowie wind do istniejących budynków w celu zwiększenia ich dostępności. – Dlatego Rada Miasta Krakowa apeluje o uwzględnienie tych potrzeb poprzez stworzenie adekwatnych rozwiązań finansowo-prawnych, które umożliwią stopniowe ograniczanie negatywnych skutków obecnej sytuacji – stwierdza Gibała.

Dodatkowo, jeśli przygotowane przez klub KdM projekty zostaną zaakceptowane przez radę miasta, Jacek Majchrowski zostanie zobowiązany do wykonania analizy potrzeb w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem budynków będących w zasobie Gminy Miejskiej Kraków. Docelowo zadanie to będzie miało na celu konkretnego oszacowania potencjalnych kosztów, stworzenia listy rankingowej, a także zabezpieczenia odpowiednich środków na realizację programu pilotażowego. 

AKTUALIZACJA (7 GRUDNIA 2022): oba projekty zostały przyjęte przez radę miasta, a ich realizacja zależy obecnie od Jacka Majchrowskiego i od rządu.