Co słychać w radzie miasta (30.08.2023)

Rada Miasta
30.08.2023

Podczas środowej sesji nie obyło się bez gorących dyskusji. Jedna z nich dotyczyła utworzenia użytku ekologicznego „Łąki nad Rudawą”, inna – planowanej przez Jacka Majchrowskiego sprzedaży pod budowę nowych bloków gminnej działki na Klinach, gdzie zabudowa wielorodzinna zwiększa się w ogromnym tempie. W obu tych sprawach decyzja zapadnie jednak na kolejnych sesjach. Radnych mocno podzielił temat stworzenia w Krakowie całodobowego punktu profilaktyki intymnej, w którym można by bezpłatnie skorzystać z porad lekarzy bez klauzuli sumienia. Projekt uchwały w tej sprawie złożyła grupa radnych – a inicjatywa wyszła od Dominika Jaśkowca (KO) i Łukasza Gibały (KdM).

18 głosów przeciw i 21 za – taki wynik sprawił, że uchwała w sprawie punktu profilaktyki intymnej została podjęta. Przeciwni jej byli radni PiS i zdecydowana większość radnych z prezydenckiego klubu Przyjazny Kraków. Mimo ich głosów rada zobowiązała Jacka Majchrowskiego uchwałą do stworzenia w naszym mieście takiego miejsca. Wzorem dla radnych Jaśkowca i Gibały był podobny punkt, z powodzeniem funkcjonujący od 2018 roku w Poznaniu. O każdej porze dnia i nocy można tam liczyć na poradę ginekologa bez klauzuli sumienia, ale także urologa, bo punkt jest dedykowany zarówno kobietom, jak i mężczyznom. Można bezpłatnie wykonać podstawowe badania – cytologię, USG, mammografię czy badania wykrywające raka prostaty. To miejsce, które jest bezpłatne także dla osób nieubezpieczonych. Autorzy projektu uchwały podkreślali, że taki punkt musi być pozbawiony jakichkolwiek barier, także tych fizycznych. Jak bowiem wynika z wyszukiwarki na stronie dostepnaginekologia.pl, w Krakowie tylko 5 gabinetów dysponuje obniżanym fotelem ginekologicznym – podstawowym udogodnieniem dla kobiet z niepełnosprawnościami. Teraz ruch po stronie prezydenta – miejmy nadzieję, że już wkrótce również mieszkańcy Krakowa będą mieli możliwość korzystać z całodobowego punktu profilaktyki intymnej.

Burzliwą dyskusję wywołał projekt uchwały ustanawiającej użytek ekologiczny „Łąki nad Rudawą”, przygotowany przez zespół pod przewodnictwem radnego Jana Stanisława Pietrasa z klubu Kraków dla Mieszkańców. Swoje zastrzeżenia – zdaniem autorów projektu nieuzasadnione – zgłosiły Wody Polskie. – Ochrona przyrody nie polega na tym, że się ktoś z kimś o coś dogaduje, po prostu są fakty, które mówią o tym, że dany teren ma być chroniony i my pod tym kątem patrzymy na dany obszar i proponujemy konkretny teren, który ma być objęty ochroną – argumentował podczas dyskusji radny Łukasz Maślona (KdM). Głosowanie nad projektem tej uchwały odbędzie się na jednej z kolejnych sesji.

Radni zajęli się także projektem rezolucji, który na prośbę mieszkańców złożył klub Kraków dla Mieszkańców. Chodzi o tereny w rejonie ulicy Skrzatów, przylegające do parku Grzegórzeckiego, gdzie Akademia Muzyczna planuje dużą inwestycję. Zielone działki sąsiadują z tymi, na których pierwotnie miało powstać Centrum Muzyki, od czego odstąpiono. W rezolucji radni apelują do Rektora Akademii Muzycznej, Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa o podjęcie wszelkich możliwych działań w celu dokonania wymiany gruntów w taki sposób, by kampus uczelniany powstał na terenie wcześniej planowanym pod Centrum Muzyki. To powojskowe, praktycznie pozbawione roślinności działki – zamiast tych zielonych, gdzie do wycinki zakwalifikowano blisko 200 drzew. Finalnie głosowanie nad projektem rezolucji zostało przełożone na kolejne posiedzenie, by umożliwić odniesienie się do tematu władzom uczelni.