Czy uda się zapewnić bezdomnym zwierzętom ciepły dom?

Nasze działania
31.01.2024

Uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących realizacji zadania Gminy Miejskiej Kraków w zakresie zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi to jeden z obowiązków nałożonych na Gminę Miejską Kraków, wynikający z przepisów ustawy z 1997 r. o ochronie zwierząt. Prezydent Miasta Krakowa ma obowiązek podjąć wszelkie możliwe działania zmierzające do poprawy warunków bytowania zwierząt przebywających w krakowskim schronisku przy ul. Rybnej 3.  

 W projekcie uchwały złożonym przez Klub radnych „Kraków dla Mieszkańców” oraz Klub radnych „Nowoczesny Kraków” wskazano potrzebę ulepszenia infrastruktury i zasobów Schroniska, w ten sposób, aby wszystkie przebywające w nim zwierzęta zostały odpowiednio ochronione przed zimnem. Wśród zaleceń dla Prezydenta znalazła się potrzeba wypracowania mechanizmów, które pozwolą na uniknięcie sytuacji jaka miała miejsce w styczniu 2024 r., kiedy to ad hoc organizowano domy tymczasowe dla setek podopiecznych schroniska, dla których zabrakło miejsca w ogrzewanej hali. Wskazuje się także potrzebę wpisania wypracowanych rozwiązań do powstającego właśnie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.