Konsultacje społeczne dotyczące terenu „Białe Morza”

Aktualności
19.09.2022

Białe Morza to kilkudziesięciohektarowy poprzemysłowy teren znajdujący się w sąsiedztwie doliny rzeki Wilgi. Nazwa „Białe Morza” pochodzi od zbiorników osadowych, które powstawały w czasie funkcjonowania zakładu. Na terenie tym zostały wydzielone trzy kompleksy osadników, z których obecnie część została już zagospodarowana po uprzedniej rekultywacji terenu. W południowej części wybudowany został m.in. psi wybieg.

W najmniejszym stopniu zagospodarowana została część kompleksu osadników o powierzchni terenu ok. 34 ha, którego granice wyznaczają od północy Sanktuarium św. Jana Pawła II, od południa ul. Podmokła, od zachodu rzeka Wilga, od wschodu ul. Herberta. Obecnie jest to teren poddany konsultacjom społecznym.

W 2015 r. Zarząd Infrastruktury Sportowej podpisał umowę dzierżawy ze spółką Golf&Spa Resort, która w tym miejscu miała stworzyć pole golfowe wraz z zapleczem klubowym i infrastrukturą. Do ukończenia powyższego zadania nie doszło, a umowa dzierżawy została rozwiązana w 2020 r. Dzięki wspólnej walce Krakowa dla Mieszkańców, Akcji Ratunkowej dla Krakowa, radnych miejskich i dzielnicowych, ale przede wszystkim dzięki mieszkańcom stanie się parkiem XXL. Teren jest ogólnodostępny, a poruszać się po nim można po naturalnych ścieżkach.

Dużym sukcesem jest, że tereny te staną się parkiem, a mieszkańcy będą mieli wpływ na to, jak dokładnie będzie on wyglądał. Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych – harmonogram przedstawiamy poniżej.

HARMONOGRAM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Spacery badawcze (zbiórka pod wieżą Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” (ul. Totus Tuus 34):

  • 14.09.2022 r. – 17:00-18:00
  • 28.09.2022 r. – 10:00-11:00 12.10.2022 r. – 16:00-17:00
  • 12.10.2022 r. – 16:00 – 17:00

Warsztaty z ekspertami:

  • 15.09.2022 – 17.00 do 19.00 – w Centrum Sztuki Współczesnej Solvay przy ul. Zakopiańskiej 62
  • 30.09.2022 r. – 10:00 – 12:00 – (dla seniorów) Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, przy ul. Zakopiańskiej 62
  • 14.10.2022 r. – 17:00-19:00 – (dla młodzieży) MDK im. K.I. Gałczyńskiego przy ul. Beskidzkiej 30
  • 15.10.2022 r. – 10:00 do 11:30 – (dla dzieci w wieku 6-13 lat z rodzicami) MDK im. K.I. Gałczyńskiego (ul. Beskidzka 30)

Spotkanie podsumowujące:
16.11.2022 r., godz. 17:00, CSW Solvay (ul. Zakopiańska 62)

Ankieta (15.09-04.11): online – od 15 września

Ankieta w wersji papierowej dostępna będzie również podczas spacerów badawczych i warsztatów z mieszkańcami. Wypełnić będzie ją można również w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia przy ul. J. Dekerta 24, parter, sektor B, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00.

 

 

Dla naszego klubu radnych głos mieszkańców zawsze był
i będzie najważniejszy. Tym bardziej zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie przyszłości Białych Mórz, o co tak mocno wspólnie zabiegaliśmy. Macie Państwo jedyną i niepowtarzalną szansę, żeby współdecydować o tym, jak będzie wyglądał park XXL Białe Morza. Warto z niej skorzystać!

Jan Stanisław Pietras Radny Miasta Krakowa

Serdecznie dziękuję i gratuluję wszystkim z Was, którzy włączyli się w naszą wspólną walkę o Białe Morza.
To, że Jacek Majchrowski wycofał się z przez lata forsowanego pomysłu utworzenia w tym miejscu pola golfowego i przyznał, że mieszkańcom bardziej potrzebny jest ogólnodostępny park XXL, to nasz ogromny sukces i dowód, że presja ma sens.

Łukasz Gibała Radny Miasta Krakowa Lider stowarzyszenia i klub radnych Kraków dla Mieszkańców