Park XXL „Białe Morza” zamiast pola golfowego?

Rada Miasta
01.02.2022

Odzyskanie tego terenu przez miasto jest okazją do stworzenia ponad 30-hektarowego parku pomiędzy ulicami Herberta, Jugowicką, Zakopiańską i Totus Tous. – Pora, żeby ten teren przeznaczyć w końcu na potrzeby mieszkańców – mówi Łukasz Gibała, lider klubu „Kraków dla Mieszkańców”, który złożył dzisiaj w tej sprawie projekt uchwały.

Pod koniec ubiegłego roku Zarząd Infrastruktury Sportowej przejął miejski teren, na którym prywatny inwestor bezskutecznie planował wybudować pole golfowe. Zdaniem radnych KdM jest to świetną okazją do stworzenia, z poszanowaniem obecnie występującej przyrody, nowoczesnej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców tej części Krakowa. Utworzenie dużego parku powinno być poprzedzone badaniami gleb, gruntów i wód podziemnych, aby ocenić ewentualny negatywny wpływ na środowisko terenów poprzemysłowych.

– Nie proponujemy żadnej koncepcji parku – chcemy, żeby został on stworzony wspólnie z mieszkańcami – tłumaczy Gibała, zaznaczając równocześnie, że sam jest zwolennikiem jak najmniejszej ingerencji w przyrodę. – Potrzebujemy w naszym mieście dużych dzikich, ale równocześnie ogólnodostępnych dla mieszkańców terenów rekreacyjnych.

Park XXL „Białe Morza” wpisuje się w koncepcję proponowaną przez „Kraków dla Mieszkańców” w programie jeszcze z roku 2018. Zgodnie z nim duże parki powinny powstać także w Dolinie Prądnika, w kamieniołomie Liban, na Słonej Wodzie oraz na Wesołej.