Radni KdM złożyli projekt uchwały, blokujący sprzedaż XIX-wiecznej Remizy

Rada Miasta
05.09.2023

Chodzi o gminne budynki przy ul. Zamoyskiego, w których swoją siedzibę miała kiedyś Straż Pożarna Miasta Podgórza. W 2021 roku na wniosek Jacka Majchrowskiego rada miasta podjęła uchwałę, zezwalającą na ich sprzedaż w drodze przetargu. Tego pomysłu nie poparli wówczas m.in. radni Krakowa dla Mieszkańców. Teraz, wskutek apeli mieszkańców i Rady Dzielnicy Podgórze, przygotowali projekt uchwały unieważniającej decyzję z 2021 roku.

Należące do miasta budynki pochodzą z końca XIX wieku. Stanowiły remizę Straży Pożarnej Wolnego Królewskiego Miasta Podgórza, które wkrótce potem, w 1915 roku, zostało połączone z Wolnym Stołeczno Królewskim Miastem Krakowem. W późniejszym czasie nieruchomości były wykorzystywane jako magazyny, a od 2015 roku stoją puste. Po decyzji o ich sprzedaży sprawę wzięli w swoje ręce mieszkańcy, doprowadzając m.in. do wpisania budynków do ewidencji zabytków. To jednak nie gwarantuje, że nieruchomości nie zostaną wykorzystane przez deweloperów na cele mieszkalne – tym bardziej, że plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje w tym miejscu zabudowę wielorodzinną, czyli po prostu bloki.

Projekt uchwały Krakowa dla Mieszkańców jest bardzo prosty. Jego przyjęcie oznaczać będzie po prostu uchylenie uchwały zezwalającej na sprzedaż dawnej remizy. W uzasadnieniu radni KdM napisali: Rada Miasta Krakowa, wsłuchując się w głos mieszkańców, wycofuje niniejszym zgodę na sprzedaż nieruchomości przy ul. Zamoyskiego. W związku z postulatami Krakowian prosimy o przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących przyszłości tego terenu, na wzór tych zrealizowanych dla zagospodarowania fortu nr 31 „św. Benedykt.” Zdaniem mieszkańców miejsce to powinno zostać wykorzystane w sposób służący lokalnej społeczności.

Aktualizacja: na sesji rady miasta w dniu 27 września 2023 r. radni zajęli się dwoma projektami uchwał w tej samej sprawie – drugi złożył klub PiS i kiedy ten przyjęto w głosowaniu, cel został osiągnięty.