Stanowisko LA w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Tonie-Łąki

Naszym zdaniem
10.04.2015

Stowarzyszenie Logiczna Alternatywa negatywnie ocenia nieuchwalenie przez Radę Miasta Krakowa przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Tonie – Łąki”. Jest to jeden z korytarzy przewietrzających Kraków, a brak planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru spowoduje, że możliwa będzie na jego terenie zabudowa tylko na podstawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę.

 

Uważamy, że Kraków nie może sobie pozwolić nawet na niewielką zabudowę któregokolwiek z nielicznych korytarzy powietrznych. Miasto jest położone w niecce, ma zwartą zabudowę, a brak odpowiedniego planowania przestrzennego doprowadził do zabudowania korytarzy przewietrzających Kraków. Połączenie tych czynników ze spalaniem paliw stałych w piecach oraz z dużym natężeniem ruchu samochodowego powoduje, że Kraków pod względem zanieczyszczenia powietrza zajmuje pierwsze miejsce w Polsce i trzecie w Europie. Walka ze smogiem musi być priorytetem władz miasta, a radni oraz prezydent powinni o tym pamiętać przy podejmowaniu każdej decyzji. Niestety troska o czyste powietrze pojawia się głównie w programach wyborczych i deklaracjach rządzących. Przykład głosowania nad uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Tonie – Łąki” pokazuje, że niektórzy radni zapominają o problemie z jakim zmaga się Kraków w momencie podejmowania strategicznych w tym zakresie decyzji.

 

Członkowie Stowarzyszenia Logiczna Alternatywa mają nadzieję, że projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Tonie – Łąki” szybko wróci pod obrady Rady Miasta Krakowa i że tym razem radni podejmą dobrą decyzję, pamiętając, że smog to kluczowy dla zdrowia i życia krakowian problem.

Pobierz PDF