Stanowisko LA w sprawie wyboru firmy kontrolującej bilety w MPK

Aktualności
27.03.2015
transport publ_zikit_korki_people-feet-train-travelling

Stowarzyszenie Logiczna Alternatywa z niepokojem przyjęło informacje dotyczące wyboru przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu firmy, która przejmie zadanie kontroli biletów w pojazdach MPK. Jakkolwiek część postawionych przed firmą ZET-KA wymogów należy ocenić pozytywnie (wymienić wśród nich można umundurowanie kontrolerów, dodatkowe zadanie polegające na pomocy i informowaniu pasażerów oraz precyzyjne wytyczne dotyczące samego sposobu przeprowadzania kontroli), jednocześnie na zdecydowanie negatywną opinię zasługuje wyznaczenie minimalnej miesięcznej liczby nałożonych mandatów.

 

W naszej opinii zobligowanie firmy zajmującej się kontrolą biletów do wystawienia 6 tysięcy mandatów miesięcznie jest skandaliczne. Wyznaczenie minimalnej liczby kontroli, jakie ma przeprowadzić firma w miesiącu, byłoby wymogiem w zupełności wystarczającym, aby zagwarantować skuteczność jej działania. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że przyczyną postawienia tego rodzaju wymogu nie jest zdyscyplinowanie pasażerów do zakupu biletów
czy działanie „wychowawcze”, zapobiegające korzystaniu z premedytacją z transportu publicznego bez płacenia za tę usługę, a tylko prosty cel, jakim jest podreperowanie miejskiego budżetu.

 

Zdaniem Stowarzyszenia Logiczna Alternatywa priorytetem dla ZIKiT-u powinno być zlecenie usługi kontroli biletów firmie, która będzie zapobiegać nagminnemu zjawisku jazdy „na gapę”, edukując, działając prewencyjnie i zachowując przy tym najwyższe standardy. Dodanie do wymogów przetargowych tego dotyczącego minimalnej liczby wystawionych mandatów stoi z tym celem w oczywistej sprzeczności, czyniąc z sieci kontrolerów aparat opresyjny wobec mieszkańców. Tym samym wszystkie plusy, jakie mają nieść ze sobą zmiany systemowe w kontroli biletów, tracą na znaczeniu.

Pobierz PKW