TAK dla parku XXL Słona Woda! Rozstrzygnięcie już 26 maja

Rada Miasta
19.05.2021

O tym, jak bardzo mieszkańcom Piasków Wielkich zależy na zachowaniu zieleni na terenie tzw. Słonej Wody, świadczą blisko dwa tysiące podpisów pod petycją w tej sprawie oraz liczba uwag złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. Od 2019 roku w walkę o utworzenie parku XXL Słona Woda angażuje się mocno także klub radnych Kraków dla Mieszkańców.

Niestety, Jacek Majchrowski upiera się przy swoim i nie chce uwzględnić uwag mieszkańców do planu miejscowego. Co więcej, plan zezwoli tylko na bloki – na domy jednorodzinne już nie. Ryzyko, że zamiast parku Słona Woda powstanie osiedle, jest ogromne – deweloper planuje wybudować około 30 bloków. Dlatego w tej chwili jedyną szansą jest utworzenie w tym miejscu użytku ekologicznego. Wtedy – niezależnie od zapisów planu zagospodarowania – teren ten będzie chroniony przed zabudową.

Radni klubu „Kraków dla Mieszkańców” złożyli w Radzie Miasta Krakowa projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego Słona Woda już w sierpniu 2020 roku. Wówczas projekt ten został wrzucony do tzw. „zamrażarki” – czyli skierowany do komisji, celem przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie. Ta ostatnia odbyła się dopiero tej wiosny. Oznacza to, że nie ma już pretekstu, by dalej odsuwać w czasie głosowanie nad uchwałą w sprawie użytku. Stanie się to podczas najbliższej sesji rady miasta, w środę 26 maja.

Szanowni Państwo!
Pomóżcie uratować Słoną Wodę przed zabetonowaniem!
Potrzebna jest presja z Państwa, Mieszkańców strony. Wspólnie możemy przekonać radnych innych klubów, że użytek ekologiczny na Słonej Wodzie jest konieczny. Co można zrobić?

  • pisać do radnych miejskich z prośbą o poparcie projektu
  • zademonstrować to poparcie przed Magistratem w dniu głosowania uchwały, czyli w środę 26 maja, oraz zabrać głos w dyskusji nad projektem w trakcie sesji

Już wielokrotnie przekonaliśmy się, że presja ma sens. Liczymy, że tak będzie i tym razem!

Wspólnie damy radę!