W Krakowie powstanie park Słona Woda? Jest projekt uchwały

Rada Miasta
29.05.2019

Radni klubu Kraków dla Mieszkańców złożyli właśnie projekt uchwały w sprawie utworzenia rozległego parku Słona Woda w pobliżu osiedla Rżąka i w bezpośrednim sąsiedztwie budowanego Szpitala Uniwersyteckiego oraz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego. – To niezwykle ważne zarówno dla samych mieszkańców, jak i pacjentów pobliskich szpitali – podkreśla Łukasz Gibała, lider klubu Kraków dla Mieszkańców i jeden z pomysłodawców projektu.

Projekt uchwały stawia przed prezydentem Krakowa konkretne zadania. Zobowiązuje go do podjęcia „wszelkich możliwych, koniecznych i prawnie dopuszczalnych czynności” w celu utworzenia parku w obszarze pomiędzy ul. Kosocicką, Obronną i Kostaneckiego, a Szpitalem Uniwersyteckim. – Chcemy, by prezydent niezwłocznie podjął rozmowy z właścicielami nieruchomości znajdujących się na tym  terenie, celem ich wykupienia na rzecz miasta – mówi Łukasz Gibała. – Aby to było możliwe, cały teren przyszłego parku powinien zostać przeznaczony pod funkcję Zieleni Urządzonej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – dodaje. To świetny moment, bo  prace nad nowym Studium właśnie trwają.

W uzasadnieniu projektu radni Krakowa dla Mieszkańców zwracają uwagę, że okolice ul. Słona Woda to jeden z ostatnich w Krakowie zwartych, niezabudowanych terenów umożliwiających utworzenie tak dużego parku. Jest to kwestia szczególnie istotna dla Gibały, który, ubiegając się o fotel prezydenta Krakowa, postulował tworzenie w Krakowie „parków XXL”. Autorzy projektu powołują się na badania naukowe, które dowodzą, że mieszkańcy najchętniej odpoczywają tam, gdzie różne formy zieleni występują na stosunkowo dużej przestrzeni – i takie sąsiedztwo zdecydowanie preferują. „Małe parki, choć mają swoje korzystne funkcje, nie są w stanie zaspokoić potrzeb większej liczby mieszkańców” – czytamy w uzasadnieniu.

– Kwestią niebywale istotną jest to, aby nowy park łączył wiele funkcji. Oprócz odpowiednio urządzonych terenów z infrastrukturą rekreacyjną, jak najwięcej zieleni powinno się pozostawić w stanie naturalnym. Po to właśnie, by umożliwić mieszkańcom dostęp do przyrody, której tak bardzo im teraz brakuje. Na skutek chaotycznej i nieprzemyślanej polityki w kwestii zabudowy Krakowa coraz mniej mamy miejsc, gdzie można się zrelaksować wśród zieleni i odpocząć od zgiełku miasta – podkreśla Gibała. – Nie zapominajmy także o pacjentach pobliskich szpitali. Udowodniono przecież, że kontakt z zielenią nie tylko poprawia samopoczucie, ale też przyspiesza rekonwalescencję chorych – tłumaczy lider Krakowa dla Mieszkańców. To fakt – naukowcy dowiedli, że zaledwie 3-5 minut kontaktu z przyrodą wpływa korzystnie na ciśnienie krwi, czynności serca, napięcie mięśni i aktywność elektryczną mózgu. Ale też po prostu uspokaja i redukuje negatywne emocje nawet u ciężko chorych pacjentów.

Za utworzeniem parku przemawia także inna przesłanka – wartości przyrodnicze i krajobrazowe, w tym konieczność zachowania korytarza ekologicznego. Teren przyszłego parku to jednocześnie miejsce występowania, rozrodu oraz gniazdowania chronionych gatunków zwierząt. Stwierdzono tam występowanie około 40 gatunków (w tym 25 gniazdujących) ptaków objętych ochroną oraz 10 chronionych gatunków płazów, które mają swoje miejsca rozrodu w znajdujących się na jego terenie stawach.