Zakorkowane Swoszowice – Starobrat i Gibała chcą to zmienić

Aktualności
11.03.2024

– Zakorkowany wyjazd ze Swoszowic codziennie rano to ogromna strata czasu mieszkańców. Organizacja ruchu oraz stan infrastruktury drogowej w południowej części miasta wymaga zmiany – tłumaczy Michał Starobrat, startujący w najbliższych wyborach z list komitetu Łukasza Gibały – Kraków dla Mieszkańców.

 

Starobrat zaproponował kilka rozwiązań, które poprawią sytuację. To umożliwienie bezpośredniego zjazdu z Ronda Pamuły w stronę Tarnowa, zmiany w sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Turowicza, Herberta i Witosa, przebudowa skrzyżowania ulic Niebieskiej, Cechowej i Podedworze na mniej kolizyjne, budowa mini ronda na skrzyżowaniu Myślenickiej i Merkuriusza Polskiego oraz budowa nowej obwodnicy osiedla Swoszowice.

Uzyskałem informacje z GDDKiA, że miasto jest w posiadaniu wytycznych, jak wykonać zjazd z Ronda Pamuły bezpośrednio na A4 w stronę Tarnowa. Niestety, w odpowiedzi na złożoną przeze mnie interpelację służby prezydenta Majchrowskiego zaprzeczyły tym informacjom – powiedział Starobrat.

 

Radny przekonywał, że skutecznym sposobem odciążenia ulicy Myślenickiej będzie budowa nowej obwodnicy Swoszowic, a jej bieg powinien być efektem konsultacji społecznych z mieszkańcami Swoszowic. – Ważne, aby nowe władze Krakowa wskazały dla tej inwestycji najwyższy priorytet. Łukasz Gibała jako przyszły Prezydent Krakowa jest gwarancją realizacji tych pomysłów – powiedział.

 

W temacie komunikacji w południowej części miasta jest dużo drobnych i większych problemów. Dopiero rozwiązanie ich wszystkich albo przynajmniej większości da mieszkańcom Swoszowic odczuwalną poprawę. W pełni popieram pomysły Michała i mam do niego duże zaufanie. Jeżeli zostanę Prezydentem Krakowa, będę te pomysły realizował – powiedział Łukasz Gibała, niezależny kandydat na Prezydenta Miasta Krakowa.

 

Łukasz Gibała dodał, że problem korków częściowo rozwiąże lepsza komunikacja miejska dla mieszkańców peryferii miasta, dzięki której będą mieli wybór: samochód czy autobus. Zaznaczył, że przy aktualnie bardzo słabej częstotliwości kursowania nie dziwi się, że duża część mieszkańców wybiera własne auto.