#zielen

Będzie więcej pieniędzy na wykupy zielonych działek?
03.02.2024
Radni klubu Kraków dla Mieszkańców chcą radykalnego przyspieszenia wykupów prywatnych działek pod parki i lasy. Właśnie złożyli projekt uchwały w tej sprawie. – W swoim programie wyborczym przedstawię postulat, żeby co roku 5% wydatków inwestycyjnych z budżetu miasta było przeznaczane na ten właśnie cel – mówi Łukasz Gibała.
Czy władze miasta zadbają o zieleń po budowie linii tramwajowe...
31.01.2024
Mieszkańcy os. Krowodrza Górka podkreślają, że tereny zielone po budowie linii KST III pozostają zaniedbane. Brakuje zieleni oraz dialogu. Nasz klub radnych „Kraków dla Mieszkańców” wzywa Prezydenta Miasta Krakowa do pilnych konsultacji i działań.
Podpisz petycję w sprawie zakazu sprzedaży i używania fajerwer...
13.12.2023
Zwracamy się do Premiera Donalda Tuska i Rządu RP z apelem o szybkie podjęcie prac legislacyjnych w celu wprowadzenia zmian w przepisach, zakazujących sprzedaży oraz używania petard i innych środków pirotechnicznych lub umożliwiających ustanawianie takich zakazów samorządom.
Podpisz petycję w sprawie ochrony terenów zielonych przy ulicy...
13.11.2023
Apelujemy o ochronę przed zabudową terenów zielonych znajdujących się przy ul. Rogozińskiego oraz o utrzymanie gabarytów i aktualnie istniejącej funkcji usług medycznych na sąsiedniej działce.
Podpisz petycję przeciwko wycince drzew na Wzgórzach Krzesławi...
13.09.2023
Apelujemy o uwzględnienie postulatów mieszkańców i przeprowadzenie ponownej analizy możliwości wprowadzenia zmian projektowych w związku z przebudową pętli tramwajowej „Wzgórza Krzesławickie” w celu ograniczenia skali planowanej wycinki drzew.
Podpisz petycję w sprawie ochrony terenów zielonych obszaru &#...
26.07.2023
Apelujemy o uwzględnienie postulatów mieszkańców i jak najszybsze poczynienie działań, by w projekcie planu zagospodarowania obszaru „Czyżyny Zachód” tereny zielone zostały zachowane.
Zielony Kraków
05.03.2022
Ochrona zieleni w mieście to jeden z naszych priorytetów. Sprawdź co robimy w tym zakresie!
Ochronić to, co warto chronić
11.12.2021
Rozmowa z Janem Stanisławem Pietrasem, radnym miasta z klubu Kraków dla Mieszkańców.
Dziki park przy Łokietka – kolejny sukces mieszkańców
15.07.2021
Czy łąki na Klinach zostaną uratowane przed zabudową?
19.05.2021
Kolejna odsłona batalii o ochronę cennych przyrodniczo łąk na Klinach. Ponieważ pod obrady rady miasta nie trafił jeszcze projekt uchwały w sprawie ustanowienia w tym miejscu użytku ekologicznego, radni klubu „Kraków dla Mieszkańców” proponują, żeby miejscy urzędnicy podjęli negocjacje z Polskim Funduszem Rozwoju.
icon07
Spotkanie konsultacyjne dotyczące wyznaczenia lokalizacji nowych wybiegów dla psów

28 lutego

Dowiedz się więcej