Czy łąki na Klinach zostaną uratowane przed zabudową?

Rada Miasta
19.05.2021

Kolejna odsłona batalii o ochronę cennych przyrodniczo łąk na Klinach. Ponieważ pod obrady rady miasta nie trafił jeszcze projekt uchwały w sprawie ustanowienia w tym miejscu użytku ekologicznego, radni klubu „Kraków dla Mieszkańców” proponują, żeby miejscy urzędnicy podjęli negocjacje z Polskim Funduszem Rozwoju, który na części tego terenu planuje zbudować kolejny etap osiedla w ramach programu Mieszkanie Plus. – Liczymy, że uda się doprowadzić do zamiany działek, tak żeby ten cenny teren został ocalony, a osiedle powstało w innym miejscu – tłumaczy Łukasz Gibała, lider klubu.

Naukowcy od wielu lat podnoszą znaczenie cennego pod względem bioróżnorodności obszaru, czego wyrazem było m.in. wskazanie terenów łąk zmienno-wilgotnych pod użytek „Łąki na Klinach”, zarówno w przyjętych przez Radę Miasta Krakowa „Kierunkach rozwoju terenów zielonych”, jak i opracowaniu Monit Air zleconym przez Urząd Miasta Krakowa.

Radni KdM proponują, żeby Jacek Majchrowski wskazał inne tereny pod realizację inwestycji Mieszkanie Plus tak, aby nie doprowadzić do zabudowy zieleni, której deficyt doskwiera już teraz mieszkańcom Klinów i pobliskiego Ruczaju. – Jedynie próba szukania kompromisu sprawi, że jednocześnie będzie można zwiększyć dostępność lokali mieszkalnych dla krakowian oraz ocalić przyrodę przed bezpowrotną dewastacją i zniszczeniem – podkreśla Gibała.

Dzisiaj klub Łukasza Gibały złożył w magistracie projekt uchwały w tej sprawie. Głosowanie najprawdopodobniej na najbliższej sesji rady miasta.