Zielony Kraków

Nasze działania
05.03.2022

Ochrona zieleni w mieście to jeden z naszych priorytetów.

DLACZEGO WALCZYMY O ZIELEŃ?

Walka o zieleń w Krakowie i powstrzymanie dalszego betonowania miasta nie jest niczyim wymysłem ani kaprysem, ale walką o zdrowie, szczęście, bezpieczeństwo i jakość codziennego życia mieszkańców. To oczywiste, że zieleń jest kluczowa w walce ze smogiem. Drzewa i tereny zielone zatrzymują też wodę i zwiększają wilgotność powietrza, a także dają cień i ograniczają zjawisko tzw. „miejskiej wyspy ciepła”, obniżając temperaturę. Ale badania naukowe dowodzą również, że ludzie, którzy mają wokół siebie stosunkowo dużo zieleni, uważają się za dużo zdrowszych i szczęśliwszych niż ci, których otacza sam beton. Udowodniono też, że pacjenci, którzy mają widok na zieleń, szybciej dochodzą do zdrowia.

EDUKUJEMY, INTERWENIUJEMY, ZMIENIAMY MIASTO

Robimy Tlen

Akcja miała przede wszystkim charakter edukacyjny: rozdając na ulicach naszego miasta najpierw sadzonki drzewek i krzewów, a potem skrzydłokwiaty, które wyjątkowo skutecznie oczyszczają powietrze w naszych domach, staraliśmy się zwiększyć świadomość mieszkańców dotyczącą tego, jak ważna jest zieleń w mieście. W latach 2016-2018 obdarowaliśmy Krakowian 36 tysiącami zielonych prezentów.

Robimy Tlen: 3000 drzew dla Krakowa

Celem akcji była poprawa jakości powietrza w Krakowie, jak również edukacja najmłodszych mieszkańców miasta. W ramach realizacji projektu, jaki zgłosiliśmy do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, w 2018 roku w Krakowie wspólnie z mieszkańcami i we wskazanych przez nich miejscach posadzono 3000 nowych drzew – były to m.in. lipy, dęby, brzozy, buki i graby. Projekt obejmował także przeprowadzenie warsztatów z zakresu ochrony przyrody w krakowskich szkołach i przedszkolach. Każde z takich zajęć kończyło się wspólnym posadzeniem drzewka.

Nasze interwencje

Podejrzane wycinki drzew to jeden z częstych tematów, z jakimi mieszkańcy zwracają się do naszego Pogotowia Obywatelskiego, udzielającego bezpłatnych porad prawnych. Ich efektem są podejmowane przez nas pisemne interwencje. W takich przypadkach często korzystamy z pomocy ekspertów naszego think tanku, którzy biorą udział w urzędowych oględzinach drzew przeznaczonych do wycięcia. Jako stowarzyszenie angażujemy się również w konsultacje społeczne projektów planów zagospodarowania przestrzennego – składamy nasze uwagi i wnioski na prośbę mieszkańców lub z własnej inicjatywy.

W Radzie Miasta Krakowa

Ochrona terenów zielonych przed zabudową i tworzenie nowych parków to także priorytety radnych z klubu Kraków dla Mieszkańców. To dzięki ich inicjatywie stworzono Park Rzeczny Wilgi, powstaje także drugi mniejszy park w Łagiewnikach, między ulicami Fredry i Turowicza. Nasi radni dopilnowali, żeby miasto wykupiło Las Borkowski i poszpitalne tereny Wesołej, o co długo zabiegaliśmy jako stowarzyszenie. Większość w radzie miasta uzyskały też m.in. projekty uchwał klubu Kraków dla Mieszkańców, dotyczące utworzenia parku XXL Dolina Prądnika czy uruchomienia miejskiego programu dotacji dla mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni i firm, chcących pokryć zielenią ściany swoich budynków. Temat ochrony zieleni jest częstym przedmiotem interpelacji, składanych przez naszych radnych, oraz ich poprawek do planów zagospodarowania przestrzennego. Przyjęcie przez radę jednej z nich zablokowało np. planowaną zabudowę cennych przyrodniczo terenów nad Białuchą, w rejonie ulicy Herwina-Piątka. Radni KdM działają też na rzecz ustanowienia w Krakowie kolejnych użytków ekologicznych, co zapobiega zabudowie wartościowych obszarów zielonych – m.in. na Klinach i na terenach tzw. Słonej Wody.

Nasze petycje

Wiemy, że presja mieszkańców ma ogromny sens i często tylko ona może doprowadzić do zmiany decyzji Jacka Majchrowskiego i jego urzędników. Dlatego chętnie korzystamy z narzędzia, jakim są petycje. Uruchomiliśmy je m.in. w sprawie wykupu przez miasto z rąk prywatnych Lasu Borkowskiego, w sprawie zatrzymania betonowania Krakowa, w sprawie realizacji prezydenckiej obietnicy utworzenia parku na terenach po dawnym motelu Krak – i w wielu innych.

PROPONUJEMY

Zieleń jest dla miasta – i dla nas – niezwykle ważna. Dlatego poświęciliśmy temu tematowi dwa działy naszego programu dla Krakowa: „Stop betonowaniu” oraz „Więcej zieleni”.