Stanowisko LA w sprawie Zarządu Zieleni Miejskiej

Aktualności
06.03.2015

Stowarzyszenie Logiczna Alternatywa odnosi się z rezerwą do utworzonego w dniu 4 marca 2015 roku Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Uważamy, że utworzenie nowej jednostki miejskiej nie jest rozwiązaniem problemu, jakim jest zbyt mała liczba terenów zielonych w naszym mieście.

 

Od 10 do 15% – taki jest według różnych szacunków udział terenów zielonych w powierzchni Krakowa. Daleko nam pod tym względem do innych polskich miast, nie mówiąc już o miastach Europy Zachodniej, takich jak Wiedeń, gdzie aż połowa powierzchni miasta to tereny zielone. Co zrobić, aby zieleni w mieście przybywało, a krakowianie mogli korzystać z większej liczby terenów rekreacyjnych? Przede wszystkim miasto powinno przeznaczyć więcej środków finansowych na wykup z rąk prywatnych terenów, na których później będzie można urządzić ogólnodostępne parki.

 

Władze miasta uznały jednak, że kluczowe jest utworzenie kolejnej jednostki miejskiej i zatrudnienie nowych urzędników. Początkowo będzie to 20 urzędników przeniesionych z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Docelowo w Zarządzie Zieleni Miejskiej przewidziano 40 etatów. Nowa jednostka ma zacząć działać od 1 lipca 2015 roku. Na wynagrodzenia dla jej pracowników w 2015 roku zabezpieczono 1 mln 52 tys. zł – co w przeliczeniu na jednego pracownika daje kwotę aż 8766 zł miesięcznie! W 2016 roku, kiedy wzrośnie liczba osób zatrudnionych w Zarządzie Zieleni Miejskiej, miasto chce przeznaczyć na wynagrodzenia aż 3 mln 752 tys. zł (czyli 7816 zł na osobę miesięcznie). Stowarzyszenie Logiczna Alternatywa uważa te koszty za zdecydowanie zbyt wysokie, a przede wszystkim niewspółmierne do tego, ile środków przeznacza się na utrzymanie terenów zielonych w Krakowie oraz na inwestycje w nowe parki miejskie.

 

W budżecie miasta Krakowa na rok 2015 przewidziano zaledwie kilka inwestycji związanych z rewitalizacją terenów zielonych i powstawaniem nowych parków. Są wśród nich przebudowa Parku im. Jerzmanowskich (291 tys. zł), modernizacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty (500 tys. zł), zagospodarowanie Parku Duchackiego (308 tys. zł) czy Park Zakrzówek (500 tys. zł). Łączna suma wydatków inwestycyjnych w zakresie terenów zielonych w tym roku nie przekroczy 10 mln zł. Daleko zatem do sumy 100 mln zł rocznie, której przeznaczenie na inwestycje w tereny zielone deklarował prezydent Majchrowski podczas kampanii wyborczej.

 

Podsumowując, Stowarzyszenie Logiczna Alternatywa uważa, że zamiast tworzenia nowej jednostki miejskiej i dodatkowych etatów urzędniczych, zdecydowanie lepiej byłoby przeznaczyć pieniądze na rzeczywiste inwestycje, które pozwoliłyby utworzyć nowe parki, a tym samym poprawić jakość życia w naszym mieście.

Pobierz PDF