Co robimy

Petycje
Podpisz petycję w sprawie ochrony terenów zielonych przy ulicy...
13.11.2023
Apelujemy o ochronę przed zabudową terenów zielonych znajdujących się przy ul. Rogozińskiego oraz o utrzymanie gabarytów i aktualnie istniejącej funkcji usług medycznych na sąsiedniej działce.
Petycje
Podpisz petycję przeciwko wycince drzew na Wzgórzach Krzesławi...
13.09.2023
Apelujemy o uwzględnienie postulatów mieszkańców i przeprowadzenie ponownej analizy możliwości wprowadzenia zmian projektowych w związku z przebudową pętli tramwajowej „Wzgórza Krzesławickie” w celu ograniczenia skali planowanej wycinki drzew.
Petycje
Podpisz petycję w sprawie ochrony terenów zielonych obszaru &#...
26.07.2023
Apelujemy o uwzględnienie postulatów mieszkańców i jak najszybsze poczynienie działań, by w projekcie planu zagospodarowania obszaru „Czyżyny Zachód” tereny zielone zostały zachowane.
Petycje
Podpisz petycję w sprawie monitoringu krakowskich rzek
12.07.2023
Musimy zacząć monitorować czystość krakowskich rzek, tak by chronić je przed katastrofami ekologicznymi.
Petycje
Podpisz petycję w sprawie tramwaju na Złocień!
05.07.2023
Domagamy się zmiany kolejności planowanych inwestycji komunikacyjnych.
Petycje
Podpisz petycję ws. ograniczenia wycinki drzew!
16.05.2023
Domagamy się radykalnego zmniejszenia skali planowanej wycinki drzew, związanej z budową linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju Meissnera-Mistrzejowice.
Petycje
Utwórzmy park leśny „Dolina Prądnika”!
13.04.2023
Zachowajmy tereny zielone Krakowa – pora na utworzenie parku leśnego XXL "Dolina Prądnika"!
Petycje
Odwołajmy kurator Barbarę Nowak!
23.02.2023
Jako mieszkanki i mieszkańcy Krakowa, rodzice dzieci korzystających z lokalnych placówek edukacyjnych, jesteśmy oburzeni działaniami małopolskiej kurator oświaty, Barbary Nowak.
Petycje
NIE dla podniesienia cen biletów MPK!
15.11.2022
My, mieszkańcy Krakowa, stanowczo sprzeciwiamy się propozycji podniesienia cen biletów MPK i apelujemy do Pana Prezydenta o natychmiastowe wstrzymanie prac nad projektem uchwały dotyczącej tych planów.
Petycje
Podpisz petycję ws. lasu łęgowego!
09.11.2022
My, mieszkańcy Krakowa, zwracamy się do Pana Prezydenta z apelem o natychmiastowe zablokowanie planów budowy fragmentu Trasy Pychowickiej nad lasem łęgowym w Przegorzałach.
icon07
Jaka przyszłość czeka żywność – wyzwania dla samorządu, nauki i społeczeństwa. Film&Debata

27 lipca

Dowiedz się więcej