Co robimy

Petycje
Ratujmy krakowskie bary mleczne!
05.01.2022
Krakowskie jadłodajnie z tygodnia na tydzień znajdują się pod coraz większą presją rosnących kosztów: dotyka ich nie tylko powszechna podwyżka cen gazu i prądu oraz produktów spożywczych, ale również podwyżki czynszu. Dla wielu klientów obiad w barze mlecznym to często jedyny ciepły posiłek w ciągu dnia, dlatego musimy je uratować!
Petycje
Utworzenie parku na terenach po dawnym motelu Krak
09.11.2021
Teren miejski po dawnym motelu Krak leży od dawna niezagospodarowany. Choć motel został wyburzony w 2014 roku, to działki, na których stał, straszą wyglądem i nie służą mieszkańcom Bronowic i sąsiednich dzielnic. Aby to zmienić, podpisz naszą petycję!
Petycje
#DośćBetonu
13.04.2021
Nasze miasto jest nadmiernie zalewane betonem. Większość z nas widzi z własnych okien szarość murów, których rośnie coraz więcej. Apelujemy o zaprzestanie betonowania Krakowa!
Petycje
Użytek ekologiczny „Łąki na Klinach”
02.03.2021
Łąki na Klinach należy uznać za unikatowe, co potwierdza wiele istniejących analiz i dokumentów. Na „Mapie roślinności rzeczywistej miasta Krakowa” obszary te uznane zostały za cenne przyrodniczo w stopniu wysokim i najwyższym. Zgodnie z Atlasem MONIT-AIR przebiega tam korytarz przewietrzania miasta, który powinien podlegać ochronie.
Petycje
Zaprzestanie stosowania soli drogowej na chodnikach
10.02.2021
Sól na chodnikach wyrządza krzywdę zwierzętom i roślinom, przedostaje się do zasobów wody gruntowej, uszkadza obuwie oraz niszczy skórę dłoni u osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Domagamy się natychmiastowego wprowadzenia zakazu jej stosowania na chodnikach.
Petycje
Rezygnacja z koszenia traw w czasie suszy
23.04.2020
Nisko skoszona trawa wystawiona na żar słońca praktycznie nie ma szansy na przetrwanie. Efektem jest degradacja terenów zieleni, w których przecież schronienie mogłyby znaleźć płazy, owady czy małe dzikie zwierzęta. Apelujemy o rezygnację z koszenia zieleni przyblokowej i przydomowej.
Petycje
Zakaz prowadzenia polowań podczas trwania stanu epidemii
03.04.2020
Zezwolenie na prowadzenie polowań i związanych z nimi czynności zwiększa ryzyko szerzenia się epidemii. Z polowaniami związany jest cały łańcuch czynności oraz są zwykle prowadzone przez myśliwych w grupach, co sprzyja rozprzestrzenianiu się wirusa.
Petycje
Protest przeciw wyścigom konnym na Błoniach
13.01.2020
Wyrażamy sprzeciw wobec planów organizacji profesjonalnych wyścigów konnych na krakowskich Błoniach. Nie zgadzamy się na to, aby były regularnie niszczone. To dla nas, mieszkańców, miejsce szczególne, o wartościach krajobrazowych, historycznych i przyrodniczych.
Petycje
Chrońmy korytarze przewietrzania miasta
04.06.2018
W mieście, w którym zanieczyszczenie powietrza jest tak poważnym problemem, ochrona korytarzy przewietrzania powinna być absolutnym priorytetem. Z powodu smogu co roku umiera ponad 1000 krakowian. Podpisz petycję, aby zapobiec ich zabudowie!
Petycje
Odzyskajmy Fort Bronowice dla Krakowian!
18.01.2018
W związku z podjętą przez Agencję Mienia Wojskowego decyzją o sprzedaży Fortu Bronowice wraz z przyległą do niego zielenią apelujemy do prezydenta o niezwłoczne wykupienie wspomnianego terenu.
icon07
Spotkanie konsultacyjne dotyczące wyznaczenia lokalizacji nowych wybiegów dla psów

28 lutego

Dowiedz się więcej