Co robimy

Petycje
#DośćBetonu
13.04.2021
Nasze miasto jest nadmiernie zalewane betonem. Większość z nas widzi z własnych okien szarość murów, których rośnie coraz więcej. Apelujemy o zaprzestanie betonowania Krakowa!
Petycje
Użytek ekologiczny „Łąki na Klinach”
02.03.2021
Łąki na Klinach należy uznać za unikatowe, co potwierdza wiele istniejących analiz i dokumentów. Na „Mapie roślinności rzeczywistej miasta Krakowa” obszary te uznane zostały za cenne przyrodniczo w stopniu wysokim i najwyższym. Zgodnie z Atlasem MONIT-AIR przebiega tam korytarz przewietrzania miasta, który powinien podlegać ochronie.
Petycje
Zaprzestanie stosowania soli drogowej na chodnikach
10.02.2021
Sól na chodnikach wyrządza krzywdę zwierzętom i roślinom, przedostaje się do zasobów wody gruntowej, uszkadza obuwie oraz niszczy skórę dłoni u osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Domagamy się natychmiastowego wprowadzenia zakazu jej stosowania na chodnikach.
Petycje
Rezygnacja z koszenia traw w czasie suszy
23.04.2020
Nisko skoszona trawa wystawiona na żar słońca praktycznie nie ma szansy na przetrwanie. Efektem jest degradacja terenów zieleni, w których przecież schronienie mogłyby znaleźć płazy, owady czy małe dzikie zwierzęta. Apelujemy o rezygnację z koszenia zieleni przyblokowej i przydomowej.
Petycje
Zakaz prowadzenia polowań podczas trwania stanu epidemii
03.04.2020
Zezwolenie na prowadzenie polowań i związanych z nimi czynności zwiększa ryzyko szerzenia się epidemii. Z polowaniami związany jest cały łańcuch czynności oraz są zwykle prowadzone przez myśliwych w grupach, co sprzyja rozprzestrzenianiu się wirusa.
Petycje
Protest przeciw wyścigom konnym na Błoniach
13.01.2020
Wyrażamy sprzeciw wobec planów organizacji profesjonalnych wyścigów konnych na krakowskich Błoniach. Nie zgadzamy się na to, aby były regularnie niszczone. To dla nas, mieszkańców, miejsce szczególne, o wartościach krajobrazowych, historycznych i przyrodniczych.
Petycje
Chrońmy korytarze przewietrzania miasta
04.06.2018
W mieście, w którym zanieczyszczenie powietrza jest tak poważnym problemem, ochrona korytarzy przewietrzania powinna być absolutnym priorytetem. Z powodu smogu co roku umiera ponad 1000 krakowian. Podpisz petycję, aby zapobiec ich zabudowie!
Petycje
Odzyskajmy Fort Bronowice dla Krakowian!
18.01.2018
W związku z podjętą przez Agencję Mienia Wojskowego decyzją o sprzedaży Fortu Bronowice wraz z przyległą do niego zielenią apelujemy do prezydenta o niezwłoczne wykupienie wspomnianego terenu.
Petycje
Ocalmy korytarz przewietrzania miasta
17.07.2017
W związku z poważnym zagrożeniem, jakim jest możliwość zabudowy korytarza przewietrzania miasta, przebiegającego na terenie Chełmu, domagamy się natychmiastowego podjęcia działań, które zabezpieczą ten korytarz. Groźba jego zamknięcia jest poważna: tylko jeden z deweloperów planuje tam budowę ponad 200 budynków.
Petycje
Ochrona Wzgórza Kaim
16.02.2017
Apelujemy o niedopuszczenia do powstania zabudowy mieszkalnej na Wzgórzu Kaim, tuż obok pomnika historycznego. Teren ten, znajdujący się w dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim, posiada walory historyczne ważne nie tylko dla tej dzielnicy i naszego miasta, ale także dla całego kraju.
icon07
III edycja akcji #Niezłe ziółka!

23 września do 25 września

Dowiedz się więcej